Menu

Generalforsamling i Foreningen FurNyt

Der afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt mandag den 27. marts 2016 fra kl. 19.00. på Fur Museum. Alle medlemmer er velkomne.

Ifølge foreningens vedtægter § 4, stk. 1 skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelsen.
Efter tur er det:
Fur Sogneforening, der har udpeget Conni Jeppesen (genopstiller)
Hovedsponsorerne, der har udpeget Brian Sørensen (genopstiller).
Institutionerne, der har udpeget Lone Johannesen (genopstiller).

7. Valg af revisor.
Arne Lykke Sørensen er på valg.

8. Indkomne forslag. Vedtægtsændring:
”§ 4 stk. 1. Hvert år inden udgangen af marts afholdes foreningens ordinære generalforsamling…”
foreslås ændret til:
”§ 4 stk. 1. Hvert år inden udgangen af april afholdes foreningens ordinære generalforsamling…”

9. Eventuelt.

Vedtægternes §4, stk. 2 fastslår, at generalforsamlingen skal indkaldes på www FurNyt.dk med mindst 8 dages varsel. Det er hermed sket.

Foreningen FurNyt 10. marts 2017

 

Til toppen