Menu

Skolebestyrelsen - 20090618

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20090618

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde den  18. juni 2009  kl. 17.30. på undervisningssted Selde.

Referat:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.
OK, Husk at medbringe referaterne til underskrift hver gang!


2. Godkendelse af dagsorden.
OK. Ekstra punkt 8. Brugerråd for multibanen på Fur. Punkt 9. Mødernes form,


3. Høringssvar:  Skive Kommunes budget 2010.            (Gert – 15. min.)
Høringssvaret skal udarbejdes ud fra de informationer der gives på et informationsmøde for skoleledelse og bestyrelsesformænd onsdag aften i Skive.   
Gert gennemgik forvaltningens forslag til besparelser. Gert orienterede om forsalg til høringssvar.  Der blev foreslået enkelte rettelser. Det er vigtigt at alle eleverne modtager svømning og at der ikke sker besparelser på dette område. Gert udarbejder det endelige høringssvar som fremsendes til bestyrelsen og godkendes i skolens MED udvalg, inden det sendes ind til forvaltningen.      


4. En drøftelse af situationen omkring U/SFO, med baggrund i mødet med brugerne.    
Hvordan ser vi på de fremtidige muligheder for en fortsat ”pasningsordning”.
a. Hvilke forventninger har vi til samarbejdet de to undervisningssteder imellem.
Hvad er allerede iværksat ?
Hvad etableres i det kommende skoleår ??
Hvordan opfatter brugerne (børn, forældre og ansatte ) samarbejdet samt de fremtidige muligheder.
                            (    skolebest / Jesper -   60. min.  )
       Udvalget orienterede om møde på Fur omkring fremtiden for USFO og evt.
       etablering af et børnehus. Det blev besluttet at udvalget udarbejder en skrivelse til
      børne- og familieudvalget, hvori der redegøres for vores situation og fremsættes
      forslag om at en løsningsmulighed kunne være at etablere et børnehus på Fur.
                           Skolebestyrelsen håber at børne- og familieudvalget vil tage stilling til fremsendte
      forslag senest i august måned. Der lægges information om etablering af Børnehus
       på Furnyt og der sendes et personligt brev ud til alle brugere og kommende
      brugere, hvori man bedes tage stilling til om man evt. ville benytte et sådan tilbud.
      Skolebestyrelsen er enige om, at såfremt økonomien i vores nuværende USFO ikke
      kan hænge sammen, kan vi blive nødt til at reagere i løbet af efteråret.
     

5. Næste skoleårs planlægning.   (  ledelse  - 10. min )
En orientering om antal ansatte samt planlagte aktiviteter.
En kort orientering.

 

6. Efterretninger.  ( 10 min. )
a.     Intet til referat.
Formand
       Ledelse
       U/SFO
       Elevråd.

7. Næste møde. 18 august.
Mødedato bestemmes ud fra tidsplan for høringssvar til budget 2010.

            Næste møde blev onsdag d. 19. august kl. 17.15 til 19.45 på FUR.


8. Brugerråd for Multibanen på Fur.
Orientering ved Jesper.

9. Mødernes form.
Vi vil forsøge at stramme op på vores mødekultur, så vi når gennem alle punkterne
hver gang.


Referent Inga

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:11
Til toppen