Menu

Noatun på bedding hos Fur Skibs- og Bådebyggeri

  • Skrevet af 
Noatun på bedding hos Fur Skibs- og Bådebyggeri

Noatun står i dag på bedding hos Niels Harborg og skal nok blive der i 6-7 uger.

Vi kom her første gang sidste vinter hvor vi påbegyndte etape 1 af restaureringen af skroget på Noatun. Når vi engang er færdige med restaureringen af skroget har vi nok spenderet omkring 1,4 mio. kr. hvoraf hovedparten af pengene er landet på Fur. Det er et bevidst valg at vi netop har valgt Fur Skibs og Baadebyggeri til denne store opgave. Niels’ gode ry i træskibskredse, den venlighed vi møder i havnen, når vi i løbet af året kommer til Fur, samt den hjælpsomhed vi oplever, når vi eventuelt har brug for assistance til opgaver af forskellig art, har gjort det lidt nemmere at tage beslutningen om at sætte skibet på land på en Ø! Langt væk fra det vidunderlige pragtfulde Thy.

Sidste år fik vi udskiftet forstævnen,90m planker,20 støtter,20m lønning og nyt bovspryd. I år er det meningen at fortsætte hvor vi slap sidste år med udskiftningen af planker, støtter og lønning midtskibs i den ene side. Vinder en af os i Lotto tager vi nok begge sider. Og om 2-3 år skulle den bageste del af skibet også gerne være færdigrestaureret…

”Vi” er en Forening der hedder Foreningen Noatun og har eksisteret i 4 år nu. Vi havde sidste år ca. 275 medlemmer af forskellige slags, som hver især betaler fra 100 kr. årligt op til 1200 kr. årligt. Heraf er der 8 som bor eller kommer fra Fur. Vi havde ca. 16 virksomheder, som havde givet sponsorater af forskellig størrelse, spændende fra 1.000 kr. og op til 25.000 kr., og vi forsøger så vidt det er os muligt at støtte vores sponsorer, så ofte vi kan ud fra mottoet ” Støt vore sponsorer – de støtter os ” .( det er et motto vi har lånt af Niels Sohn – Arrangør af Limfjorden Rundt)

En af sponsorerne er så beliggende på Fur havn og er et mindre udskænkningssted kaldet Skuret. Vi vil gerne hermed benytte lejligheden til at anbefale de flittige læsere om at følge vores motto.
Når vi så bliver spurgt: Hvordan får i råd til alt det i nu skal have lavet? så er svaret enkelt;
Det har vi heller ikke…. Men med hjælp fra gavmilde sponsorer, flittige medlemmer der ikke er bange for at tage fat og hjælpe til, og sejle mange ture med foreningens medlemmer - som derved spytter i kassen til de kommende reparationer, lave arrangementer som giver et godt sammenhold og gerne et lille overskud samt sende et hav af ansøgninger til diverse fonde, så kommer vi langt . Når det så viser sig ikke at være nok , må vi skrue ned for tempoet med restaureringen ,desværre , for det bliver det IKKE billigere af. For lidt penge har de fleste nok af og det gælder også for Foreningen Noatun.

Til sommer har vi indtil videre planlagt at sejle til Fyn og det sydfynske øhav i uge 28, Smålandsfarvandet og Bornholm i uge 29, Fyn rundt for træskibe i uge 30 og så en hygge tur hjem igen i uge 31. Derudover vil der være weekendture af forskellig slags som dog ikke er planlagt endnu.

Skulle der være en eller flere der har lyst til at vide mere så kom trygt ned på beddingen og spørg løs. Godt nok er vi fra Thy men vi bider ikke, og kniber det med at forstå os, så kan flere af os tale engelsk eller tysk.

Noatun


Til toppen