Menu

Turismeprojekt giver vækst hos virksomheder på de danske småøer

  • Skrevet af 

Med fokus på forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på de danske småøer har et netop afsluttet projekt over 15 måneder givet flotte resultater med et boost til de deltagende virksomheder og betydelig vækst hos både virksomhederne og øerne. 
Projektet, der er blevet til i samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, er støttet med midler fra Landdistriktspuljens ø-støtte samt fra EU via LAG Småøerne.

Efter ansøgning blev ti virksomheder på otte øer udpeget til at deltage i projektet, hvis formål var at skabe større omsætning og beskæftigelse på de danske småøer. 
Gennem personlige rådgivnings- og udviklingssamtaler fik de ti virksomheder ny viden og inspiration og har dermed kunnet træffe kvalificerede beslutninger om fremtidig drift med øget omsætning og beskæftigelse til følge.
Konceptudvikling og samarbejde giver resultat 

Ø-turismeambassadør Britta Leth, der sammen med Margrete Bak, Karlbak har gennemført rådgivnings- og udviklingssamtalerne, siger: ”Jeg er stolt over det flotte resultat, som vi sammen med virksomhederne har nået, og det er ikke mindst virksomhedernes fortjeneste. Kun ved deres konstruktive tilgang til udvikling og parathed til at igangsætte nye tiltag, er det lykkes at få så stor fremgang. Turismen udgør et af de største udviklingspotentialer på de danske småøer, og arbejdet i dette projekt har vist, at det i den grad nytter at gøre en ekstra indsats.”

Læs mere i projektets rapport om de mange indsatser – her nævnes nogle eksempler:  

Udviklet nyt koncept for dagture til fem øer 

Etableret guidegruppe/-funktion på fem øer 

Virksomhederne har gennemført nye markedsføringstiltag 

Medieomtale i forskelligt omfang med massiv omtale af en virksomhed/ø  

Markedsføringsplan for 2017 er udarbejdet for de enkelte virksomheder

Samarbejde på øerne mellem virksomhederne er optimeret 

Skabt grundlag for heltidsbeskæftigelse 

Planlagt generationsskifte 

Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, er glad for, at den målrettede indsats har givet så stor effekt: ”Nogle virksomheder har haft en vækst på over 50 %, og udviklingen af nye forretningskoncepter har givet nogle øer en betydelig større omsætning.”
 
Læs mere om projektets resultater i rapporten med bilag, som findes her:  http://www.danskesmaaoer.dk/de-sma-%C3%B8er-turistdestinationer-med-kvalitet 
 
 
Ønskes der yderligere oplysninger, kontakt venligst:  Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer  Dorthe Winther mobil 61 70 52 49

Til toppen