Menu

Erhvervsministeriet booster ø-turismen

  • Skrevet af 
Erhvervsministeriet booster ø-turismen

Med en bevilling på næsten 1,2 mio. kr. giver Erhvervsministeriet et kæmpe boost til turismen på de danske øer. Pengene skal anvendes til at videreudvikle ø-passet, der som forsøg blev fremstillet til sæsonen 2016. Ø-turismeambassadør Britta Leth fra Sammenslutningen af Danske Småøer fik etableret et samarbejde med Danske Færger A/S og Færgesekretariatet, så der for første gang i én folder i form af ø-passet kunne præsenteres i alt 35 danske øer med færgeadgang. Det nye initiativ, som Erhvervsministeriet nu støtter med midler, betyder at ø-passet til sæsonen 2017 kan trykkes i et stort oplag på 200.000 stk. omfattende også en engelsk-tysk udgave. Derudover skal ø-passet digitaliseres, Facebook-profilen ø-hop skal videreudvikles, og turisterne skal have mulighed for at få tilsendt nyheder og tilbud. 
 
I ø-passet er hver enkelt ø præsenteret med et kort og foto samt faktaoplysninger og en lille beskrivelse af oplevelserne på øen. En QR-kode giver turisterne direkte adgang til øens hjemmeside, og i et blankt felt på hver ø-side kan turisterne samle på mærker fra øerne, som de besøger. Mærket - en silhuet af øen - findes på en plade enten på færgen eller på turistbureauet, og med en speciel pen gnides silhuetten af øen over i passet. Man kan således konkurrere med familier og venner om, hvem der har besøgt flest øer. 
 
Forsøget med ø-passet har i sæsonen 2016 været en stor succes. Ø-passene er blevet revet væk af turisterne. Øernes turistvirksomheder fortæller, at turisterne nu kommer på besøg, fordi de har set øen i passet, - og så virker ø-passet jo lige netop som det skal! Ideen er nemlig at få endnu flere til at besøge de danske øer og skabe synergi mellem øerne. Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, er rigtig glad for, at Erhvervsministeriet vil støtte udviklingen af ø-passet med midler fra Landdistrikternes Forsøgspulje og fortsætter: "Ø-passet giver utrolig stor synlighed for de danske øer, der nu er samlet i en ny destination – Det Danske Ørige. Det vil helt sikkert betyde flere turister på øerne og dermed større omsætning og yderligere beskæftigelse."     
 
Der skal nu nedsættes et advisory board med repræsentanter fra de tre samarbejdspartnere og LAG Småøerne samt sendes invitation til andre relevante organisationer, så alle gode kræfter og ideer kan samle. Bevillingen på 1.180.000 kr. skal sammen med øvrige bidrag på 245.000 kr., altså i alt 1.425.000 kr., sætte de danske øer, store såvel som små, på turisternes ønskeseddel. 
Venlig hilsen
Dorthe Winther Formand  Sammenslutningen af Danske Småøer Hov Agre 8, Omø 4230 Skælskør 5819 9183 / 6170 5249 www.danske-smaaoer.dk

Billede:
Småøernes formand Dorthe Winther samler på øer.

Til toppen