Menu

Indskrivning af elever på Fur Friskole

  • Skrevet af 
Indskrivning af elever på Fur Friskole

Lørdag den 26. november var der på Fur Friskole indskrivning af elever til 0. klasse, der skal begynde august 2017. Resultatet blev, at fire blev indskrevet, og det var det, som Friskolen havde håbet på. Sammen med de syv, der begyndte i 0. klasse i sommers er der nu skabt et godt fundament for, at der også i fremtiden er en skole på Fur.

I øjeblikket får friskolen tilskud for 35 elever, tre mere end da friskole startede i august 2014. De øjeblikkelige børnetal på Fur fortæller, at det tal ikke forventes at ændre sig væsentligt de næste 3-4 år.

”Det er dejligt, det giver ro omkring arbejdet” siger skoleleder Bente Kæseler til FurNyt.

Friskolen glæder sig også over den store opbakning der er på øen Senest har Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Fonde givet penge til, at der kunne indkøbes 10 bærbare computere og et køleskab til madpakker.

Skolens Støtteforening gør også et stort arbejde for at samle penge ind. Strandrensning, salg af benzinkort og senest salg af lodder ved ”Jul på Fur” er nogle af de faste ting, som foreningen tager sig af. Samlet bliver det til op mod 50.000 kr. om året. Penge der gør, at der eksempelvis kan lejes en bus, så børnene inden jul kan komme på en heldagsudflugt og købes en stor indendørs ridderborg, som de mindste kan lege med i frikvartererne.

Sponsorløbet i sommers er måske det, som bedst illustrerer opbakningen. Eleverne skulle løbe eller cykle en rundstrækning på en kilometer. Folk kunne tegne sig for sponsorbeløb pr. løbet/cyklet kilometer. Friskolen havde i bedste fald håbet på 5-6.000 kr. Det endelige resultat blev på den anden side af 28.000 kr.

Fur Friskole blev oprettet august 2014, da Skive Kommune havde besluttet at nedlægge folkeskolen på Fur. I januar i år fik Fur friskole sin egen særlov der betyder, at skolen blot skal have 24 elever for at modtage statstilskud mod de 32 elever, der er det normale krav.


Til toppen