Menu

FurNyt fylder år – 10 års tilbageblik

FurNyt fylder år – 10 års tilbageblik

Vidste du, at Furs hjemmeside FurNyt kan fejre sin 10 års fødselsdag den 1. september 2016? Læs mere om fødselaren her.

Den 1. september 2006 tonede FurNyt frem på computerskærmene for første gang. Furs hjemmeside var blevet født efter en graviditet der havde varet mere end et år. Det var i august 2006, at Carl Erik Ravn indkaldte til et møde for at afklare, om der var interesse i at etablere en fælles hjemmeside for Fur. Interessen var der, og mødedeltagerne kom med bud på, hvad hjemmesiden burde vise. På mødet blev der valgt yderligere to personer, John Brinch Bertelsen og Stefan Frøkjær Jensen, der sammen med Car Erik skulle forsøge at skaffe finansiering til at etablere hjemmesiden. Gruppen mødtes hver uge gennem et halvt år for at formulere de ansøgninger, der skulle få finansieringen på plads.

Positiv dialog med Damolin og Fuur Sparekasse sikrede den lokale medfinansiering, der gjorde det muligt at få ekstern støtte fra Skov- og Naturstyrelsen samt Landdistriktspuljen. Da FurNyt ikke var en selvstændig forening, men blot en arbejdsgruppe, blev midlerne søgt hjem af Fur Sogneforening, der blev den juridiske projektholder. Da bevillingstilsagnene var i hus blev arbejdsgruppen til den styregruppe, der skulle sørge for, at bevillingerne blev brugt og afrapporteret i overensstemmelse med vilkårene.

Med økonomien på plads kunne styregruppen ansætte Jesper Schrøder som webmaster og Knud Peder Jensen som journalist. Det næste halve år fortsatte de ugentlige møder og der blev arbejdet med struktur og indhold. Der blev programmeret og skrevet artikler i stor stil. Alt dette var forudsætningen for, at FurNyt kunne gå i luften den 1. september 2006. Dagen blev markeret med et glas champagne.
Kort efter blev glæden afløst af sorg. Lidt før Jul 2006 fik Carl Erik Ravn konstateret en uhelbredelig sygdom. Den 10. januar 2007 kom meddelelsen om, at han var død.
Med tabet af Karl Erik mistede Fur en person med en usædvanlig lederevne. Han var tilflytter, men fik hurtigt adskillige tillidshverv i Furs foreningsliv. Han kunne lytte og snakke, og han kunne frem for alt samle trådene og fastholde målsætningen. Karl Erik står som et godt eksempel på, hvordan en tilflytter ikke alene integreres i lokalsamfundet, men i kraft af sin personlighed og erfaring bliver en drivkraft i udviklingen af fællesskabet. Carl Erik var mere end nogen anden initiativtageren til FurNyt. Han undfangede FurNyt, han var med til fødslen, og han ville have glædet sig over at se, hvordan hjemmesiden voksede til.
Fra starten var styregruppen klar over, at de eksterne etableringstilskud ville ophøre efter to år.
For at sikre økonomi til fortsat drift af hjemmesiden blev FurNyt i 2009 til en selvstændig forening. De dengang omkring 40 virksomheder og foreninger, der betalte for annoncering på FurNyt, blev nu ejere af hjemmesiden. Hermed var den lokale forankring sikret.
Med denne omsstrukturering blev generalforsamlingen foreningens højeste myndighed, hvor medlemmerne valgte bestyrelsen, der igen udpegede styregruppen. Bestyrelsen fik det overordnede politiske ansvar, og styregruppen stod for den daglige drift, ansættelsen af medarbejder og fungerede som bestyrelsens sekretær.  

Siden da er medlemskredsen øget til omkring 70 virksomheder, fonde og foreninger. En imponerende opbakning for et lille øsamfund. Det var blandt andet derfor at en af landets førende landdistriktsforskere fra talestolen i Landstinget på Christiansborg fremhævede FurNyt som et forbilledligt eksempel på, hvordan et lokalsamfund kan opbygge en hjemmeside for at synliggøre sig selv.

I løbet af de 10 år, der er gået, har FurNyt ændret sig flere gange. Hjemmesiden foreligger nu i en version 4, og de forskellige versioner har gennemgået talrige mindre ændringer undervejs.

En levende hjemmeside skal være i konstant forandring for at følge med tidens behov og tekniske muligheder. Sådan har det været hele tiden med FurNyt, og sådan bliver det også fremover.

I dag har vi med FurNyt en hjemmeside, der fungerer som øens udstillingsvindue ud mod den store omverden og som en platform for lokalbefolkningen og integration af nye tilflyttere. FurNyt er blevet et omdrejningspunkt på en ø, hvor næsten 75 % af befolkningen udgøres af tilflyttere og en ø, der tiltrækker mere end 200.000 turister årligt.
Antallet af sidevisninger pr. måned er steget fra omkring 5.000 til over 40.000, når der har været flest. FurNyt har fulgt med tiden ved at oprette Fur-gruppen på facebook. Gruppen har nu 1.500 medlemmer, der er flittige til at dele opslag. Fra Fur-gruppen sker der knopskydninger gennem oprettelse af nye facebook-grupper, der spreder sig som ringe i vandet.

Denne fornyelse vil fortsætte i de kommende år, fordi nye tekniske muligheder og forbrugsmønstre bliver styrende for udviklingen.

Efter 10 års arbejde med FurNyt er det stadig samme personkreds, der udfører arbejdet som styregruppe, journalist og webmaster. Hvis FurNyt skal fremtidssikres, skal opgaverne gerne spredes til en endnu bredere kreds, så nye kræfter kan tage over. Der skal tænkes på generationsskifte og involvering af flere til opgaveløsninger. Fremover bliver behovet for at være synlig på de digitale medier større end nogensinde. Den udvikling skal Fur og FurNyt gerne være en del af.
Tillykke med fødselsdagen og held og lykke fremover!

John Brinch Bertelsen 01/09 2016

 

Billedtekst:

Møde den 15. maj 2007 på Fur Skole omkring FurNyt og de muligheder det nye medie gav.

Senest ændretOnsdag, 31 august 2016 14:49
Til toppen