Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 7. april 2016

Hos: Erik
Afbud: Per Arne.

1. Underskrift af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Meddelelser:
- Fur nyt (Conni): Generalforsamling i april. Vi skal have opdateret Fur Sogneforenings side på FurNyt
-FFF (Laurs): Opgaver/ansvarsområder til Fur rundt er fordelt.
-Fur udviklingsråd (Erik): Har kontakt til udbyder af vandlegepladser. Fur Sogneforening er klar til møde med Fur Udviklingsråd omkring opgavefordeling og kompetencer.
-Ø- udvalget (Dorte): Der var møde i påsken. Placering af 2 mobilmaster på Fur skal i høring i 8 uger. De er bevilget, det er blot placering, der skal på plads. Skive kommune er klar med penge fra nedrivningspulje til Fur. Vedrørende de dårlige veje, kan alle gå ind på Skive kommunes hjemmeside: http://www.skive.dk/borger/transport-trafik-og-veje/giv-os-et-praj/ og angive steder, der trænger til reparation. Det er vigtigt, at vi giver udtryk for, at vejene trænger til ny belægning. Formand for teknik og miljø vil tage ønske om at hæve vejen på Branden med til Budget-ønske for 2017. Erik kontakter Grundejerforeningen i Ulsted ang. ønske om fibernet i sommerhusområdet, de har generalforsamling i maj.
-Landsbyudvalget kreds 6 (Laurs): Næste møde den 28. april.
- Sammenslutningen af danske småøer (Dorte): Kunstnere og musikere er klar til generalforsamling på Venø. Fur Ø Gårdbutik er repræsenteret med varer fremstillet på Fur.
- Innovation Fur: Erik og Peter tager kontakt til Gitte Vad fra Energi Midt ang. generel status og fibernet i sommerhusområder.
- Branden (Dorte): Arbejdet med forskønnelse af området ved Branden genoptages og vi hører nærmere.

4. Fur ø – Arena: Der kom ikke mange til åbningen, men vi håber, at mange alligevel har meldt sig ind og betalt via banken. Vi overvejer, om der skal være en lille event til næste år. En bænk var gået i stykker, Laurs har repareret den. Låge ved pumpen trænger også og Laurs ser også på det.

5. Hjemmeside: Erik og Peter arbejder på at gøre noget på facebook.

6. Evt.: Intet

7. Punkter til næste møde: Opdatering af Sogneforeningens side på FurNyt, vi ser alle på det til næste gang og kommer med gode idéer m.m.

8. Næste møde: Uge 23 eller 24 hos Per Arne eller Dorte.

Senest ændretTorsdag, 05 maj 2016 11:44
Til toppen