Menu

Indkaldelse til generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Tirsdag 10. maj 2016 afholder Fur Udviklingsråd ordinær generalforsamling. Det sker på Fur Museum kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen er Per Arne Teilgård (genopstiller) og Knud Erik Lykke (genopstiller ikke).
På valg som suppleant er Erik Wind Andersen (genopstiller).
Af hensyn til borddækningen beder vi medlemmerne tilmelde deltagerantallet til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 7. maj.

Foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter Fur Udviklingsråds formål (at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosætning) kan optages som medlem ved indbetaling af det fastsatte kontingent (pt. 1.000 kr. årligt) Få yderligere info hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

På vegne af Fur Udviklingsråd
John Brinch Bertelsen (formand)

Til toppen