Menu

Referat møde i Fur Klyngen d. 30/3 2016

Deltagere:
John, Fur Museum
Bo, Fur Museum
Milred, Fur Bryghus
Brian, Fursund Turistinformation
Maria Aaen, Erhverv- og udvikling, Skive Kommune
Bettinna, Fur Camping
Marlene, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Revitalisering af Furs identitet ift. turister. V. Maria Aaen Skive Kommune
Maria Aaen fortalte om en ny proces som Kommunen sætter i gang i alle klynger. Processen skal afklare klyngernes identitet ift. turister. Der vil således være fokus på efterspørgslen. Rent praktisk sættes processen i gang med en bustur som stop ca. 5 steder på Fur. Deltagere på turen er involverede i turismen på Fur. Skive Kommune udpeger herudover en håndfuld folk udefra som fx studerende og andre kreative som ikke nødvendigvis kender Fur i forvejen. På turen skal deltagerene både fornemme, føle og dufte Fur, men de skal også besvare en række konkrete spørgsmål ift. infrastruktur, skiltning, faciliteter osv.
Deltagere: Alle i klyngen byder ind med potentielle deltagere til Brian som samler dem og sender en invitation. Der skal findes 25 personer som kan deltage.
Tidspunkt: d. 2. maj kl. 9.00 – 15.00 ca.
Program:
Konkret forslag fra John efter aftale på mødet:
Kl. 9.00. Deltagerne mødes på havnen ved Panduros Magasin.
Kort velkomst og opgavebeskrivelse.
Der er ½ time til at se på havneområdet.
Kl. 9.40. Vi går til Fur Ø-Arena ved Dagli’ Brugsen.
Vi ser på arenaen, den bagved liggende skov og øens dagligvarebutik med turistens øjne.
Kl. 10.15. Vi stiger på bussen, der holder på brugsens parkeringsplads.
Bussen kører via Sundevej, Hvirpgade, Kønsborgvej og Ulstedvej til Langstedhuller.
Kl. 10.45. Udstigning ved Langstedhuller på Furs norkyst.
Her får vi kaffe og rundstykker. Der er bord/bænke og toilet.
Eventuelt en hurtig tur ned til stranden via ca. 120 trappetrin.
Kl. 11.15. Bussen kører via Langstedvej og Bette Jenses Vej til toppen af Fur.
Kl. 11.30. Udstigning på Bette jenses Hyw.
Kl. 11.45. Bussen kører ned i molergraven med Bispehuen.
Kl. 11.50. Gåtur fra molergraven til Rødsten og retur.
Kl. 12.30. Bussen kører fra molergraven via Blegagervej, Dalagervej, Nederby og Madsbad.
Kl. 12.45. Udstigning ved Fur Ø Gårdbutik og Karolines Hus.
Kl. 13.15. Bussen kører via Madsbad, Debel og Råkildevej til Fur Camping.
Kl. 13.30. Udstigning ved Fur Camping.
Vi ser på campingpladsen og går via den røde natursti til Fur Bryghus.
Vil man ikke gå, kan man køre med den næsten tomme buss til bryghuset.
Kl. 14.30. Bussen kører fra bryghuset via Knudevej, Anshedevej og Koldkildevej.
Kl. 14.45. Udstigning ved Gammel Havn.
Kl. 15.00 Bussen kører via Søndergårdevej forbi Reginas Staffeli, Fur Kaffe & The og Fru Jensen og videre mod museet.
Kl. 15.15. Udstigning ved Fur Fossiler (Fur Museum) til kaffe og afrunding.
Kl. 16.15. Bussen kører mod færgen, der sejler 16.30.

 

 

Information om turismeaktiviteter fra SET v. Marlene Rasmussen
Status ift. projektmidler til digital turistinformation og strategi for klyngen
LAG midlerne givet til den digitale turistinformation afhænger af medfinansiering til en strategiproces i klyngen. Dertil mangler en restfinansiering på 75.000 kr.
Digitale kurser og arrangementer + sæsonstartmøde
Der er bl.a. kurser i LinkedIn og Facebook se alle arrangementer på www.skiveet.dk/arrangementer. SET vil desuden gerne afholde digitale kurser for turisterhvervet også lokalt i klyngerne. Det aftales at der inden højsæsonen afholdes et kursus på Fur i TripAdvisor.
Nyt fordelskort til turister
SET lancerer et nyt fordelskort til overnattende turister. Konceptet er forbeholdt SETs TurismePartnere. Se mere om TurismePartnerskabet her: http://www.skiveet.dk/bliv-medlem/turismepartnerskab/

Information fra styregruppemødet hos Skive Kommune d. 9. marts v. Lisbeth Klode
Lisbeth fortalte om styregruppemødet hvor projektleder for samarbejdet Enjoy Limfjorden (Skive, Viborg, Morsø, Struer Holstebro Kommuner). Peter Graversen fortalte bl.a. om de mange trykte og digitale kampagner i Tyskland, Norge og Holland som skal lede turisterne ind på enjoy-limfjorden.dk og herfra til de lokale visitsider fx visitskive.dk.

Messedeltagelsen på Ferie for Alle i Herning
Deltagelsen var koordineret af et messeudvalg bestående af SET (Janne), Fur Bryghus (Danni), Jenle (Per), Skive Fjord Camping (Anita) og Tarok Museet (Anne Marie). Standen i Danmarkshallen var 54 kvm og temaet var Rent Liv. 9 virksomheder havde benyttet tilbuddet om distribution af brochurer på standen til 500 kr. 5 virksomheder købte plads på standen (2,5 kvm) til 3.500,-. På DanmaDer var 61.885 besøgende på messen. På Danmarksscenen var arrangeret underholdning med fjordvejlederen Jesper Krogh og Bente Kure og Leif Ernstsen.

Status på gavekurve (overvej gerne inden mødet hvad I kan byde ind med her)
Lisbeth Klode vil gerne stå for at prøve at få samlet indhold til små kurve der kan sælges i løbet af sommeren. Der er også enighed om at genudgive det tidligere messetilbud (rabatkort), måske i en ny form efter eksempel fra Kerteminde. Marlene har rekvireret et eksemplar som hun tager med på næste møde.
a. Kurve?
b. Indhold?
c. Pris?
d. Salg?
2. Evt.
3. Indtil næste gang
Alle melder mulige deltagere til busturen ind til Brian
Maria vender tilbage med den endelige busrute efter koordinering med konsulenten
Marlene rekvirerer rabat Keyhanger fra Kerteminde og arrangerer et kursus i TripAdvisor på Fur
Lisbeth koordinerer gavekurv ”projektet”

4. Ny mødedato
Vi mødes næste gang på busturen d. 2. maj.

 

Til toppen