Menu

Fur Friskole får besøg af Ellen Thrane Nørby

Fur Friskole får besøg af Ellen Thrane Nørby

Mandag den 11. april går flaget til tops på Fur Friskole. Da kommer ministeren for Børn Undervisning og Ligestilling, Ellen Thrane Nørby på besøg. Ministeren har meddelt, at hun gerne vil besøge skolen. I den forbindelse er der blevet lagt et program, så ministeren kan få et indtryk af undervisning på friskolen. Bagefter skal hun møde alle børnene i skolens Aula. De har ønsket at høre lidt om, hvad en minister laver. Til gengæld vil børnene fortælle om, hvad de selv laver, når de har udeskole.

Mødet slutter på lærerværelset, hvor ministeren mødes med ansatte og bestyrelsen.

Ellen Thrane Nørby fremsatte i efteråret et lovforslag, der betød, at Fur friskole fik nedsat mindstekravet til 24 elever i stedet for de normale 32 elever. I den forbindelse inviterede Fur Friskoler ministeren til ved lejlighed at besøge skolen.

Til toppen