Menu

Biskop Karsten Nissen ​fortalte ​om Martin Luther på Regitzesminde

Biskop Karsten Nissen ​fortalte ​om Martin Luther på Regitzesminde

Onsdag aften d​en​ 16. marts havde menighedsrådet inviteret til et spændende foredrag på regitzesminde om Martin Luther, og hans betydning for os i dag.

Det var vores tidligere biskop i Viborg, Karsten Nissen som nu er bosat i Haderslev, der tog den lange tur herop for at holde et godt og inspirerende foredrag om Martin Luthers liv og gerning.
Karsten Nielsen fungerer nu som: "Folkekirkens teologiske rådgiver.
Mødet indledtes med at menighedsrådets formand: Anne - Marie Hansen bød forsamlingen velkommen, og derpå startede vi med at synge den kendte salme: "Vor Gud han er så fast en borg"
Herefter tog Karsten Nissen fat på at fortælle om Marti Luthers liv og gerning, og hvad han har betydet og stadig væk gør det.

Han blev født i den tyske by Mainfeld i 1483 og døde i 1546 i Wittenberg, hvor han ligger begravet.

Noget han huskes meget for var, at han i 1517 slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, som protest mod kætteriet og afladshandelen, hvor det hed sig, at: "Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer". det resulterede i, at han blev kaldt til rigsdagen i Worms, hvor man ville have ham til at opgive sin holdning, men det lykkedes ikke, og i 1536 kom reformationen.
Under sit ophold i Wartburg, oversatte han bibelen fra græsk til tysk.
Han blev i 1525 gift med Katarina Von Bora, som døde i 1552, og de fik 6 børn sammen.
Han fik også et godt samarbejde med Hans Tausen, som levede fra 1494 - 1561.
Til sidst, efter at vi havde fået kaffe, fik vi en orientering om, Hvad Luther betyder for os i dag, og det kan kun vende sindet til tak for, at han havde levet.

Det var en virkelig spændende aften. Vi sluttede aftenen med at synge: "Nu bede vi den Helligånd".


Til toppen