Menu

Mere sikkert at bade på Furs strande....

Mere sikkert at bade på Furs strande....

FUR Camping er blevet fadder for en redningskrans - sponsoreret af Trygfonden.

Dermed er det blevet lidt mere sikkert for alle at bade på stranden nord for Fur Camping.

Flere end 5.000 redningskranse fra TrygFonden hænger i dag rundt i landet ved strande, søer, havne og andre steder, hvor folk færdes i nærheden af vand.
Derfor blev vi utrolig glade, da vi også fik tilbudt et fadderskab for en redningskrans, fortæller forpagter Brian S. Bugge fra FUR Camping.

Kender du et sted på Fur hvor du synes en ekstra redningskrans vil være på sin plads, så kan der søges fadderskab på https://www.trygfonden.dk/viden-og-materialer/materialer/redningskranse-ved-vandet. Man forpligter sig jævligt at efterse om redningskransen er intakt - og genbestille og udbedre skader, hvis det ikke er tilfældet.

Man skal dog også huske at ansøge Skov- og Naturstyrelsen om dispensation for Strandbeskyttelseslinien, fortæller Brian S. Bugge. Alene en sagsbehandlingstid på 4 måneder gjorde, at kransen ikke var sat op til sidste sæson - men nu er alle formaliteter på plads - og redningskransen er opsat!

Foruden redningskransen på stranden findes der også på campingpladsen en hjertestarter, som er tilgængelig døgnet rundt - året rundt.

Til toppen