Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 20. januar 2016

  • Skrevet af 

Afbud: ingen
1.    Underskrift af referat.
2.    Godkendelse af dagsorden.
3.    Meddelelser:
- Fur nyt (Conni) – intet nyt
- FFF (brev) (Laurs/Dorte): – brev ang. stormøde diskuteret og vi møder talstærkt op.
- Fur udviklingsråd (Per Arne): Orientering om borgermøde den 15. december 2015 omkring ideer til Furs udvikling. Næste møde i Fur Udviklingsråd den 21/1.
- Ø-udvalget (Dorte): Mobildækning: der er afsat penge til 4 master – 2 i Salling og 2 på Fur. Tidshorisont: i år, hvis alle tilladelser går igennem. Branden (skilte og forskønnelse): taget op på møde, men er nedprioriteret i kommunen. Vi forsøger stadig at komme videre med dette.
-Lag Skive-Viborg (Dorte): Et flertal i bestyrelsen vil ikke have Lag Skive-Viborg delt, som det er foreslået.
- Sammenslutningen af danske småøer (Per Arne): Ø-marked den 20/5 til generalforsamling på Venø: Per Arne tager kontakt til eventuelle interesserede og melder tilbage til arrangør af generalforsamlingen Jan Bendix, Venø.
- Innovation Fur (Hans): Intet nyt.
- Branden (Laurs): Intet nyt ud over det under Ø-udvalget.
4.    Fur Ø – Arena (Dorte): Hvad gør vi med bolde og køller (næsten alle de ny-indkøbte), der bliver stjålet? Vi overvejer hvad vi kan gøre. Arena åbner den 19/3-2016 kl. 10-12.
5.    Generalforsamling den 25/2-16 (Dorte): Dorte tænder for varmen i forsamlingshuset. Vi mødes kl. 18 til borddækning m.m., Erik sørger for drikkevarer, Per Arne sørger for brød, Conni sørger for servering og gave, Laurs kontakter Holger, Dorte laver indkaldelse.
Vi har styr på forslag til nyt bestyrelsesmedlem.
6.    Vedtægter (Conni): Forslag diskuteret. Conni opstiller forslag og sender det endelige.  
7.    Evt.: Intet.
8.    Punkter til næste møde: Efter generalforsamling: Uddannelseslegater.
9.    Næste møde: 17/2 kl. 17.15 hos Laurs – kort møde før generalforsamlingen, Elly inviteres med.

Til toppen