Menu

Fur under lup

Fur under lup

Fur, Gedser, Lundby, Rødding og Vestervig har været under lup. Det er der nu kommet en håndbog ud af.

Fem danske lokalsamfund og en landdistriktsforsker har brugt 2½ år på en proces, hvor lokalsamfundene skulle arbejde hen mod etablering af lokale organisationer, der kunne tage fat på et langsigtet udviklingsarbejde.

Alle fem steder har der været nedsat lokale arbejdsgrupper, der har indsamlet data og lavet analyser af styrker, svagheder, muligheder og trusler.

De lokale arbejdsgrupper har besøgt hinanden rundt om i landet, delt erfaringer og lyttet til eksterne oplægsholdere. Det hele er sket under faglig ledelse af landdistriktsforsker Hanne W. Tanvig, fra Københavns Universitet.

I november 2014 blev de foreløbige resultater fremlagt på en konference i Vestervig. I maj 2015 var Fur, Rødding og Vestervig eksemplerne på en konference nær Nyborg og i august 2015 besøgte repræsentanter fra de fem lokalsamfund Læsø for at lære af deres erfaringer.

Det var Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der gav bevillingen til projektet for godt 2½ år siden. Furs og Røddings deltagelse i projektet er betalt af Skive Kommunes Landsbyudvalg. 

Projektet, der kom til at hedde: ”Fem viser vejen – fra småprojekter til strategisk udvikling” skulle afprøve, om den traditionelle ildsjælekultur kunne organiseres mere strategisk og helhedsorienteret i forhold til at skabe erhvervsudvikling og til at øge bosættelsen.

Ikke alle fem lokalsamfund nåede målet. Det gjorde Fur, men det var et langt og sejt træk. Der skulle 21. møder til i den lokale arbejdsgruppe, inden Fur Udviklingsråd blev stiftet i juni 2015.

Hanne W. Tanvig har nu samlet analyserne af Fur, Gedser, Lundby, Rødding og Vestervig og resultaterne af projektet i en håndbog, så erfaringerne kan spredes til andre lokalsamfund og alle der arbejder med landdistriktsudvikling. Offentliggørelsen af håndbogen blev markeret med et afsluttende seminar i Rødding den 9. december 2015.
Håndbogen ”Når lokalsamfund i yderområderne selv skal skabe mere udvikling – Hvordan?” kan findes på ministeriets hjemmeside:

http://uibm.dk/publikationer/nar-lokalsamfund-i-yderomraderne-selv-skal-skabe-mere-udvikling-2013-hvordan/@@download/publication

God læsning

John Brinch Bertelsen
09/12 2015

Senest ændretLørdag, 12 december 2015 10:13
Til toppen