Menu

Generalforsamling og Banko i Ældrecenterets Venneforening

Generalforsamling og Banko i Ældrecenterets Venneforening

Mandag eftermidda​g​ d​en​ 26. oktober havde Vennegoreningen sin årlige generalforsamling med efterfølgende bankospil i Ældrecnterets spisesal og denne gang var det noget særligt, idet foreningen har 25 års jubilæm, og det blev fejret med et fesligt kaffebord med flote jubilæumslagkager, som Anni Linde havde lavet.

Men allerførst  havde vi den obligatoriske generalforsamling, hvor formanden Dora bød velkommen og indledte generalforsamlingen.

Herefter blev Margit Mortensen valgt som ordstyrer. Dernæst aflagde formanden Dora bestyrelsens beretning og sagde, at man havde haft et godt år.

Hun fortalte at foreningen var blevet oprettet d. 17.maj i 1990 og den første formand var Helga Vester.

Herefter oplæste kasseren Elly Poulsen regnskabet som var meget tilfredsstillende med et pænt lille overskud.

Ved valget til bestyrelsen blev Dora genvalgt, og som supleanter blev Egon Rasmussen genvalgt.

Inger Christensen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Ulla Boe valgt, og som Revisor blev Egon Rasmussen genvalgt.

Der var ingen forslag under eventuelt, Hvorefter Dora Afsluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen fik vi et festligt kaffebord med flotte jubilæumslagkager, og dernæst gik vi i gang med bankospillet, hvor der var en masse flotte gevinster,​ så det blev en rigtig dejlig eftermiddag.


Til toppen