Menu

Skolebestyrelsen - 20081201

  • Skrevet af 

Det eneste punkt gav denne anbefaling i forhold til overbydningsskolen: Skolebestyrelsen anbefaler entydigt en model hvor der tages hensyn til , at der kan etableres et selvstændigt ungdomsmiljø, samt praktiseres ungdomspædagogik der er tilpasset målgruppen. Ud fra de indkomne forslag, peger skolebestyrelsen på forslaget fra Durup Skole, med et undervisningssted i det gamle rådhus i Durup

Afbud. Henry Jørgensen , Charlotte Lunne Sørensen samt elevrep. fra undervidsningssted Selde.

1. Dagsorden godkendt.

2. Skolebestyrelsen anbefaler entydigt en model hvor der tages hensyn til , at der kan etableres et selvstændigt ungdomsmiljø, samt praktiseres ungdomspædagogik der er tilpasset målgruppen.
Ud fra de indkomne forslag, peger skolebestyrelsen på forslaget fra Durup Skole, med et undervisningssted i det gamle rådhus i Durup.
Det understreges samtidig, at bestyrelsen forventer, at de involverede skoler inddrages aktivt i debatten om opbygning af en ny overbygningsskole.
   
3. Evt.  Datoer for kommende best.møder. 28. jan.  17.00 – 20.00     Selde.
    18. feb.  17.00 – 19.00 Fur.
    26. mar. 17.00 – 19.00 Selde
    12. maj. 17.00 – 19.00 Fur
    18. juni. 17.00 – 19.00 Selde

     Ny lærer ansættes på undervisningssted Selde. Gert Slyngborg nedsætter ansættelsesudvalg.
     Det skal på et senere tidspunkt diskuteres hvem der skal sidde i ansættelsesudvalg.
    
     Skolen involverer den lokale landbetjent i ”sagen” om syrebomber i lokalområdet. Selde Skole
      får besøg af landbetjenten fredag den 5. december.

NB. Referat er lavet af Gert Slyngborg, da der på mødet ikke blev udpeget en sekr.

Ref. Gert Slyngborg

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 11:15
Til toppen