Menu

Årsberetning 2014 og regnskab - Foreningen FurNyt

Årsberetning 2014

Foreningen FurNyt

 

 

Formand Knud Erik Lykke: Telefon 97 59 33 68. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Næstformand Conni W. Jeppesen: Telefon 40 41 25 85. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Pia Knudsen: Telefon 25 21 35 47. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   

Lone Johannesen: Telefon 97 59 35 41  E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Olly Ekstrand: Telefon 28 78 39 04. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Søren Bro: Telefon 97 59 33 44. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

På generalforsamlingen den 10. april 2014 blev Conni W. Jeppesen udpeget som Fur Sogneforenings repræsentant i stedet for Betina Bugge. Knud Erik Lykke, Olly Ekstrand og Pia Knudsen modtog genvalg.

 

Bestyrelsen udpegede Stefan Frøkjær Jensen og John Brinch Bertelsen til styregruppen, der står for hjemmesidens daglige drift og fungerer som bestyrelsens sekretær. 

 

Jesper Schrøder fortsatte som webmaster, og Knud Peder Jensen som journalist. 

Kirsten Scheel har stået for bogholderiet, og Arne Lykke Sørensen for revision.

 

Der blev i 2014 afholdt to bestyrelsesmøder og seks redaktionsmøder. 

Årets hovedopgave har været at få tilpasset den nye version af FurNyt (version 4), der kom på nettet i januar 2014. For mange af brugerne virkede den nye version uoverskuelig. Bestyrelsen traf derfor den beslutning, at styregruppen og medarbejderne skulle arbejde på en forenkling. Derfor er version 4 allerede ændret på en række punkter.

Den funktion, der fik gamle artikler til at dukke automatisk op på forsiden, er slettet. Så undgår vi, at forældede pressemeddelelser og artikler ses på forsiden og skaber forvirring.

Vigtigst af alt er dog, at der er oprettet nye menupunkter, hvor man nemt kan finde portrætter af de spise- og overnatningssteder, forretninger, firmaer, fonde, foreninger og instittioner, der er medlemmer af FurNyt. 

Bestyrelsen finder det vigtigt, at medlemmernes behov tilgodesees, og at besøgende på Fur nemt kan finde, hvad de søger. FurNyt skal fungere optimalt, så alle, både erhvervsdrivende og foreninger, for det bedste ud af, at bruge FurNyt til deres informationer. 

 

Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at kalenderfunktionen på FurNyt fungerer fint i version 4. Vi vil opfordre alle medlemmer til at lægge møder og arrangementer ind i FurNyts kalender, så den afspejler det høje aktivitetsniveau på Fur.

 

FurNyt er et rigtigt godt eksempel på, at en levende hjemmeside aldrig bliver færdig. Den skal være i konstant forandring. Det er FurNyt. 

Også i 2015 vil der ske ændringer. Det bliver en stor opgave, at få opdateret firma- og foreningsportrætterne og det bliver en stor opgave at gøre os alle bedre til at udnytte de tekniske muligheder, der findes i version 4 – eksempelvis muligheden for at lave informationsspredning via facebook og twitter. Styregruppen vil informere om det via en række artikler på FurNyt i løbet af 2015.

 

I 2014 blev der lagt 373 nye artikler ind på FurNyt. Ved årets udgang rummede hjemmesiden i alt 5.453 artikler. Da Googles søgemaskine ikke længere har fri adgang til den surver, som FurNyt er på, afspejler Googles statistik ikke længere trafikken på FurNyt. Vebmaster Jesper Schrøder har forsøgsvis været inde på hver af de 105 artikler, der kom på fra 1. oktober 2014 til 26. januar 2015. Disse 105 artikler var læst 54.283 gange. Hertil skal lægges det antal gange de andre 268 lidt ældre artikler fra 2014 er læst og de øvrige godt 5.100 ”gamle” artikler. Det samlede antal læste artikler skal tælles i hundredtusindvis.

Vi kan ikke længere udtrække en samlet årsstatistik. Til gengæld kan alle, når man er inde i en artikel, se, hvor mange gange artiklen er læst. Statistikken er nu fuld offentlig på artikelniveau.

 

FurNyts medlemskreds bestod i 2014 af 48 firmaer og institutioner samt 22 foreninger. SparNord har trukket sig fra Fur og FurNyt. Dermed mistede vi både et medlem og en hovedsponsor. Til gengæld kunne vi byde to nye medlemmer velkomne, nemlig Galleri Den nye Jeppestue og Reginas Staffeli. Også en ny forening, Foreningen Fur Væksthus, er blevet medlem af FurNyt.

FurNyt har dermed kunnet øge medlemstallet en smule.

 

FurNyts årsregnskab udviser indtægter på 108.850,49 kr. og udgifter på 105.381,66 kr.

Året resulterede dermed i et overskud på 3.468,83 kr.

Overskuddet tillægges formuen, der var på 94.068,26 kr. pr. 1. januar 2014.

Status balancerer med 123.066,80 kr. og heraf udgør egenkapitalen 97.537,09. kr.

Årets resultat er tilfredsstillende 

Det godkendte årsregnskab med revisorpåtegnede kan ses i sin helhed på www. FurNyt.dk

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til firmaer, foreninger, institutioner og sponsorer for deres medvirken til opretholdelsen af hjemmesiden FurNyt. Uden jeres opbakning ville det ikke være muligt.

 

Der skal også lyde en stor tak til vore medarbejdere, Jesper Schrøder, Knud Peder Jensen, John Brinch Bertelsen og Stefan Frøkjær Jensen, også en stor tak til vores kasserer Kirsten Scheel og vores revisor Arne Lykke-Sørensen. Tak til alle for veludført arbejde og et stort engagement.

Endelig vil jeg også rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for jeres aktive deltagelse, så vi alle i samarbejde når frem til et godt resultat til gavn for Fur og furboerne.

 

På vegne af bestyrelsen for Foreningen FurNyt

Formand Knud Erik Lykke

 

Bestyrelsens beretning blev aflagt og godkendt på FurNyts ordinære generalforsamling den 20. april 2015


 

Årsregnskab - klik her

Senest ændretLørdag, 06 juni 2015 14:28
Til toppen