Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening 21.04.2015

Afbud: Ingen

 

1.Underskrift af referat 

2.Godkendelse af dagsorden

3.Meddelelser:

Fur Nyt (Conni): Der afholdtes generalforsamling den 20. april, hvor 2 medlemmer var mødt op. Udover punkter på dagsordenen diskuteredes udfordringer omkring udseende og funktioner på Furnyt.dk.

FFF (Conni): Møde 23. marts, hvor koncerter diskuteredes og man enedes om, at sætte dette på ”standby”, da der ikke var stor tilslutning. Planlægning af Fur Rundt er i fuld gang.

5 Viser Vej (Hans): 19. møde afholdt, hvor det bl.a. diskuteredes: Vigtigt at tænke helhed og have personer med relevante kompetencer – ikke nødvendigvis fra Fur. Prioriterer arbejdspladser og bosætning. Det vigtigste er at der sker udvikling. Projektet er forlænget ½ år.

Ø-udvalget (Hans): Intet nyt. Punkter til næste møde den 17. juni: 

Bedre mobilforbindelse – hvordan går det? 

Færgeri – Betalingssystem, Godstransport. 

Info-skærm på Branden – hvem skal opdatere? Forskønnelse af Branden.

Lag Skive kreds 6 (Dorte): Hedder nu: LAG Viborg-Skive. Der har været generalforsamling. Mange tilsagn om tilskud er trukket tilbage pga. manglende styr på tingene.

Sammenslutningen af danske småøer (Dorte): Der er generalforsamling den 30. maj, hvor der desværre ikke er nogen fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage. Vi forsøger, at finde en anden, der har mulighed for at tage med og repræsentere Fur.

Innovation Fur: Intet nyt.

Branden (Laurs): Møde den 23. marts ang. skiltning på Branden evt. i en pavillon eller under halvtag. Umiddelbart ingen planer om båse eller andet på Branden. Informationsskærm diskuteredes og der undersøges, hvad der er tilladt og hvad er muligt i denne forbindelse.

Grundlovsmøde (Laurs): Holger arrangerer en taler og Laurs snakker med museet ang. annoncering og det praktiske.

4.Fur Ø-Arena: Den ser rigtigt godt ud – stor ros til Bent, som passer den. Laurs sørger for at reparere en defekt markør. Der er opsat information på dansk, engelsk og tysk. Elly undersøger mulighed for betaling med MobilePay og evt. Swipp.

5.Vedtægter: Foreslåede rettelser diskuteret og godkendt, forslaget rettes til og punktet tages op igen på næste møde.

6.Skøjtebane: En stor opgave, som sættes i bero lige nu og kan tages op på et senere tidspunkt.

7.Evt.: (Per Arne) Møde med Skive kommune Park og vej ang. cykelstiprojekt og ”madpakkehuset” i Hindkær skov. Park og vej vil se til det ugentlig og der evalueres efter sommeren. 

(Hans) Møde i Havnerådet for bådepladser og beboere. Skive kommune vil nedlægge dette, da Havneforeningen er oprettet .

Generalforsamling i Ø-lag i Odense. Der opfordres til at vi får flere til at tage med.

8.Næste møde: 26. august hos Dorte

 

Senest ændretTorsdag, 21 maj 2015 14:18
Til toppen