Menu

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd tirsdag d. 24.3 2015 kl. 16.30

  • Skrevet af 

Asta Rasmussen. Deltog i mødet.

1.Godkendelse af referat ved AM.

Referat af 17. februar underskrevet.

Der indsattes et ekstra punkt på dagsordenen 5a: Bistandspræsteordningen

 

2.Orientering.

Datoer for deadline for nyt budget omdelt. Der skal afsætte midler til renovering af kirkemuren (syd), der prædikestol og knæfald sættes på ønskelisten. Der indhentes ønsker fra medarbejderne. Fællesmøde med menighedsrådene den 8. april kl. 19.00 i Glyngøre. Møde for formændene den 21. april. 

KEL til mediekursus den 11. april.  AMH har været til reception i nye provstilokaler i Skive. 

 

3.Nyt fra sognepræsten.

Ekskursion med konfirmander til Aalborg torsdag den 26. marts. Blandt andet skal de se vikingeby. Jytte Bjerregaard har flere gange spillet til andagt på ældrecenteret. 

 

4.Nyt fra medarbejderrepræsentanten.

Intet.

5.Hjemmesiden + kursus.

Hjemmesiden klar. Der er kursus for rådets medlemmer lørdag den 25. april kl. 10.00.

    5a Bistandspræsteordning.

Bistandsordningen blev drøftet.

6.Præstegården – status.

Arkitekt Andreas Ravn har målt præstegården op og forventes at komme med et skitseforslag.

 

7.Godkendelse af regnskab 2014.

Asta Rasmissen gennemgik ”Fur Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17965115, Regnskab 2014, Afleveret d. 24-03-2015 07:54”

Regnskabet godkendt.

 

8.Arrangementer: 

•Evaluering.

Intet

•De kommende arrangementer, herunder pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring tirsdag den 2. juni kl. 19.00 fra Fur Camping. Der sluttes samme sted med suppe. 

 

Friluftsgudstjeneste afholdes den 16. august-

 

Koncert. Forslag blev drøftet.

 

•Tilbagemelding fra biskop Henrik Stubkjær.

Henrik stubkjær kan efter den 1. april 2016. Han kontaktes for et foredrag. 

9.Evt.

Det stigende antal barnedåber om lørdagen blev drøftet.

 

10.Punkter til næste møde.

Lørdagsbarnedåber, Kirkebladet

 

 

 

Venlig hilsen 

Anne Marie (6167 1940) 

 

Til toppen