Menu

Generalforsamling i den Selvejende institution Fur Friskole

  • Skrevet af 

Indkaldelse til generalforsamling i den Selvejende institution Fur Friskole kl. 19.00 onsdag den 15. april 2015 i aulaen på Fur Friskole

 

 

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsen aflægger beretning.

3.Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

4.a) Skolearbejdet.

        b) SFO

        c) Fællesforsikring for tablet

        d) Fastsættelse af arbejdsdag

 

5.Fastsættelse af skolepenge. 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. På valg er Karin Johannesen.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. På valg er Knud Peder Jensen

8.Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

9.Valg af tilsynsførende. 

10.Indkomne forslag.

11.Eventuelt.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Til toppen