Menu

Furkunst.dk

Furkunst.dk

Furkunst.dk er en forening som samler de kreative ildsjæle inden for alle kendte kunstarter på Fur.
Men vi har også medlemmer, som ved deres kontingent og arbejdsindsats støtter arbejdet med at formidle kunst, musik, kunsthåndværk m.v.

Det er altså ikke kun udøvende ”kunstnere”, der er medlemmer af foreningen, men også dem der elsker kultur og ønsker, at øen skal summe af kulturelle aktiviteter.

Vi driver hjemmesiden: furkunst.dk
Vi udgiver årligt en brochure, som præsenterer størsteparten af foreningens aktive medlemmer.
Vi holder sommerudstilling i forsamlingshuset på Fur tre uger hver sommer. Et samarbejde med forsamlingshusets bestyrelse.
Vi sætter fisk op hele sommeren.
Vi laver konkurrencer i den forbindelse i samarbejde med Turistbureauet.

Foreningens formål er: at fremme og skabe grobund for den kreative aktivitet inden for alle kendte kunstarter på alle niveauer på Fur.

a) med udgangspunkt i aktiviteten at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
b) at samle foreningens medlemmer i et fælles forum til gensidig inspiration.
c) at formidle begivenheder og produkter fra alle kendte kunstarter.
d) at styrke det økonomiske fundament og skabe samarbejde og effektivisering
e) at udlodde indkøbt kunst ved generalforsamlingen, når økonomien tillader det.

Foreningen er startet i 2008 og har derfor stort set ikke noget økonomisk fundament p.t. Men der er engagement og et bjerg af ideer at tage fat på, så der er ingen tvivl om, at vi nok skal få os slået igennem på en eller anden måde, og at aktiviteter der gavner kunsten og folk på Fur vil gå hånd i hånd.

Hvis du er interesseret i at støtte os, kan du melde dig ind i foreningen ved at indbetale 150,-kr. via netbank eller i dit pengeinstitut

kt.nr.  8510 0007231458

Vi skal have din e-mail-adresse, for al kommunikation i foreningen sker via mail. Så kan vi senere få alle dine andre oplysninger om tlf. o.s.v.

De bedste hilsener fra bestyrelsen i furkunst.dkYderlig oplysning kan fås på 6137 7562 og på www.furkunst.dk

Til toppen