Menu

Fur Ældrecenters Støtteforening

 

Foreningens formål

er at indsamle midler til aktiviteter, der tjener til gavn for beboerne på Fur Ældrecenter, samt for centrets brugere og tilrettelægge arrangementer i samarbejde med foreninger tilknyttet centret.
Støtteforeningen har ved hjælp af lokale fonde fået etableret en pavillon ved centret, og desuden har foreningen arrangeret ålegilde et par gange for beboerne i centret.

Kontingent

Alle kan være medlem af støtteforeningen og pt. koster et medlemskab 50 kr. årligt

Bestyrelsen består af

Formand
Henning Funder, Vojelvej 3, 7884 Fur, tlf.41107791

Sekretær og kasserer
Per Wallentin. Bjerregårds Bakke 22, 7884 Fur, tlf. 97181827

Per Rylev, Æ Skovvej, 7884 Fur, tlf. 97593800

Medarbejderrepræsentant
Nang Plejdrup, Vojelvej 3, 7884 Fur, 97593636

 

Til toppen