Menu

Generalforsamling i Fur Tennisklub

Generalforsamling i Fur Tennisklub

Onsdag den 11. marts kl. 19.00  afholder Fur Tennisklub generalforsamling på Boagervej 3.

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent,

2. Bestyrelsens beretning.

3a. Forelæggelse af de reviderede regnskab.

3b. Forelæggelser af budgetter, herunder forslag om kontingentets størrelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse. På valg er Stefan Frøkjær- Jensen og Arne Lykke Sørensen

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Til toppen