Menu

Generalforsamling i Fur Læseforening 2015 onsdag den 18. februar kl. 19

  • Skrevet af 

Generalforsamling i Fur Læseforening 2015

onsdag den 18. februar kl. 19. på Fur Ældrecenter.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Den daglige leders beretning
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af medlemmer og suppl.
7. Valg af revisor og revisorsuppl.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen er der kaffe,
underholdning samt salg af bøger.

Til toppen