Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening 14/1-2015

Afbud: Per Arne, Hans

 

1.Underskrift af referat

2.Godkendelse af dagsorden

3.Meddelser:

Fur Nyt: -
FFF: -
5 viser vej: -
Ø-udvalget: Vedr. kalk i vandet så sørger Lone Knudsen for at tekninsk forvaltning snakker med Gitte Vad Thybo. Skolebuskørsel har været med på Ø-udvalgsmøde, der er ikke noget at gøre.
Lag-Skive: Kommer til at hedde Viborg-Skive Lag fremover.
Sam. af danske småøer: Opslag hænges op inden generalforsamlingen med opfordring til at melde sig ind i Sogneforeningen, Conni sørger far at det kommer på Fur Nyt.
Færgepriser: priserne skal ned for alle øer. 1/3-15 skal sam. af danske småøer have oplæget færdig til folketinget.
Innovation Fur: -

4.Fur Ø-Arena: Bent fortsætter med at holde området.

5.Kalk i vandet: Der er pt ikke noget at gøre.

6.Generalforsamling: Bent sørger for mad/kaffe og melder tilbage til Dorte. Dorte tænder for varmen. Vi møder alle kl 18.00. Laila indkøber papir og trykker folder/girokort. Dorte laver folderen. Forslag til borgmesterens tale: færge, ny havn, bosætning, turisme, børnetal.2 nye medlemmer+kasserer

7.Skøjtebane: -  

8.Evt.: kommunen inviterer til planstrategimøde, Conni deltager

9.Gratis reklame på messer: vi ønsker ikke at deltage.

10.Punkter til næste møde: Skøjtebane

11.Næste møde: 18/2-2015 hos Conni

 

Til toppen