Menu

Referat fra møde i Fur Sogneforening 6-11-2014

Afbud: Per Arne

Tilstede: Dorte, Hans, Bent, Laila, Conni

 

1. Underskrift.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Meddelelser:

Fur Nyt: Vores info er rettet til så det passer.

 

FFF: -

5 viser vej: Møde i Vestervig. Udviklingsforum skal tænke langsigtet, strategisk hvor personerne hver for sig har forskellige kompetencer. Beskæftigelse skal trække folk til Fur. 

Næste år møde i Rødding.

 

Ø-udvalget: -

Lag-Skive:-

Sam. af Danske Småøer: Dorte tager til repræsentantsskabsmøde i weekenden i Odense. Dorte skal holde tale vedr. turister, havn, friskole, færgepriser, FFF, Bryghuset, motionsbane, trolderuten. Havnen forventes færdig midt i Juni 2015  Innovation Fur:-

 

4. Fur Ø Arena: Ser rigtig flot ud. Næste år skal der et skilt op med BETALING HER-PERIODISK KONTROL. Laila undersøger om nye håndtag til køllerne.

 

5. Kalk i vandet: Man må ikke fjerne kalk i vandet i Danmark. Evt, inddrage Innovation Fur i projektet, evt. med Fur som forsøgsområde. Bent kontakter Gitte Thybo. Evt, senere med i ø udvalget.

 

6. Skolebuskørsel: på møde i ø udvalget næste gang

 

7. Ny kasserer: Dorte undersøger

 

7A. Jul på Fur: 30-11-14. Juletræ evt. Per Arne+måske ny lyskæde. Lyd: Most. Brandbil+julemænd. kl 17 på havnen. Laila sørger for sange

 

8. Evt.: Dorte spørger borgmesteren om han vil tale til vores generalforsamling og om hvordan det gik med forhandlingerne med Telenor. Generalforsamling forventes afholdt i uge 9-2015

 

9. Punkter til næste møde: Skøjtebane, Kalk i vandet, generalforsamling

 

10. Næste møde: 14. Januar 2015 kl. 19 hos Laila

Til toppen