Menu

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd d. 12.11. 2014 kl. 16.30

 

Afbud: Stefan Frøkjær Jensen

 

1.Godkendelse af referat ved AM. 

Referater af 7. 10 2014 underskrevet, samt referat af medarbejdermødet d. 21.10. 

2.Konstituering.

Formand: Anne Marie Hansen

Næstformand: Stefan Frøkjær-Jensen

Kirkeværge: Stefan Frøkjær-Jensen

Kasserer: Niels Sohn

Kontaktperson til medarbejdere: Knud Erik Lykke

Sekretær: Knud Peder Jensen

 

3.Orientering ved AM.

Tilbud på reparation/vedligeholdelse af orgel fra Frobenius & Sønner. Henvendelse fra Kirkehøjskolen i Salling. Menighedsrådet støtter fortsat Kirkehøjskolen. Oversigt fra Asta over de økonomiske midler, der er til rådighed året ud. Midlerne søges anvendt på blandt andet en ny fordør i Præstegården. Prioriteret liste udarbejdes. Niels er tovholder.

 

4.Sognepræsten orienterer. 

Undervisningen for minikonfirmander begyndt. Mette Ladegaard hjælper til. Den 27.11 og indtil jul en gang om ugen kommer Børnehuset på besøg i kirken og laver julekrybbe. Jule afslutning i kirken for Børnehuset den fredag den 19. december kl. 9.30, for Fur Friskole kl. 10.30, hvor der opføres julespil.

 

5.Nyt fra medarbejderrepræsentanten. 

Intet

 

6.Præstegården.

KEL har undersøgt hvad en ejendomsmægler formoder at frasalg af en grund af præstegårdshaven nord for præstegårdshaven vil kunne indbringe. Foreløbigt svar angående Præstegårdens kulturhistoriske værdi. Stiftes præstegårdssagkyndige arkitekt sat til at gennemgå huset. Beslutning om renovering/nybygning udskudt til møde den 8.12. 2014.

7.Fordeling af høstoffer.

I alt kom der 4603 kroner ind i høstoffer. Pengene fordeles med: 

1000,00 kr. Den blå Viol i Skive; 1000,00 kr. Møltrup Optagelseshjem; 603,00 kr. Kirkens Korshær; 1000,00 kr. Sct. Nicolai-tjenesten i Vestjylland; 1000,00 kr. KFUM´s sociale arbejde.

 

8.Hjemmesiden. 

Der laves en menu på hjemmesiden, så der kan printes ud. Diverse links til andre relevante hjemmesider som FurNyt, Danske salmer, Fursundegnen m.m. Der sættes en funktion ind med ”Storpastorat”.

9.Arrangementer, herunder evaluering af medarbejdermøde:

•Foredrag d. 18.11 på Regitzesminde kl. 19.00 

Birgitte Haahr Callesen fortæller om N.F.S. Grundtvigs salmer – billedsprog og Guds nærvær.

•Julearrangementer.

30.11. Jul på Fur, 14.12 Vi synger julen ind, 19.12 Juleafslutning Fur Børnehus kl. 9.30, Fur Friskole kl. 10.30. Friskolen opfører julespil.

•Menighedsmøde, tid og sted og besluttes.

Menighedsmøde afholdes på Regitzesminde sidst i januar. Endelig dato fastsættes på næste møde.

 

Fastelavsgudstjeneste søndag den 15. februar. Tøndeslagning i Forsamlingshuset.

 

10.Evt.

      Intet

 

11.Næste møde og punkter dertil. 

Næste møde mandag 8. december kl. 16.30 Sparekassebygning, rygepolitik, maling af døbefonten.

 

 Knud Peder Jensen

 

 

Til toppen