Menu

Foredrag om Grundtvigs salmer​

Foredrag om Grundtvigs salmer​

Tirsdag den 18.november havde menighedsrådet arrangeret en foredragsaften, hvor Seldes præst, Birgitte Haahr Callesen holdt et rigtig spændende foredrag om N.F.S.Grundtvigs liv og levned.

Anne Marie Hansen der er formand for menighedsrådet bød os velkommen, hvorefter Birgitte tog fat.

Vi begyndte med at synge: Alt hvad som fuglevinger fik, og derefter fortalte hun om Grundtvig liv, og ind imellem sang vi flere af hans salmer.

Han blev født I Udby på Sælland  I 1783 og døde I 1892

Han levede under 4 konger og var gift 3 gange og fik mange børn

Han havde 3 store forbilleder: Brorson, Kingo og Ingeman, men fik også mange fjender p.g.a. sin åbenhed.

Han skrev og redigerede omkring 400 salmer, hvoraf den første var:"Dejlig er den Himmelbå" skrevet I 1810, hereafter fulgte:"Det kimer nu til julefest" og :"Et barn er født I Betlehem". Hans tema I mange af hans salmer var, det nationale, samt knytte Nordisk og Kristendom sammen..

Vi sang flere af hans dejlige salmer, og efter kaffen kunne vi stille spørgsmål til taleren.

Vi sluttede med at synge: "tag det sorte kors fra graven.

Det havde været en vellykket aften.


Senest ændretTorsdag, 27 November 2014 05:42
Til toppen