Menu

Generalfor​samling og Bankospil på ​Fur ​Ældrecent​er​​​

Generalfor​samling og Bankospil på ​Fur ​Ældrecent​er​​​

Mandag eftermiddag den 27. oktober holdt vi vores årlige generalforsamling i Ældrecenterets Venneforening med følgende dagsorden.

1. valg af ordstyrer, som blev Margit Mortensen.

2. Formandens beretning, Karen Margrethe Madsen fortalte om de begivenheder, der var foregået det sidste år.

3: Kassereren Elly Poulsen oplæste regnskabet, som så meget godt ud.

4: Valg af medlemmer og supleanter til Venneforeningen:

    Karen Margrethe Madsen og Inga Jeppesen trådte ud, mens Elly Poulsen blev genvalgt, nyvalgt blev Ida Binderup og Kaja Jensen.

Som supleanter blev valgt: Anton Simonsen og Inger Christensen.

Som revisor blev genvalgt: Egon Rasmussen, og Margit Mortensen blev revisorsupleant.

Der var ingen indkomne forslag, men vi gennemgik forslag til et nyt vedtægtsforslag, som blev godkendt.

Efter afslutning af generalforsamlingen fik vi vores kaffe, og derefter havde vi bankospil med mange fine gevinster.

Til slut rettede Elly Poulsen en stor tak til Karen Margrethe Madsen for hendes mange år som formand for Venneforeningen og overrakte hende en smuk buket.

Det var en god eftermiddag.


Til toppen