Menu

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd d. 7.10 2014 kl. 16.30

Provst Susan Aaen deltog i behandlingen af punkt. 5

 

1.Godkendelse af referat.

Referat af menighedsrådsmøde 9. september underskrevet.

”Hjemmeside” sat på dagsordenen som punkt 5.a

 

2.Orientering.

AMH til møde 2/10 i provstiudvalget i Glyngøre. De andre menighedsråd vil gerne havde samarbejde omkring kirkeblad. Bl.a. gudstjenestelisten for alle sogne i kirkebladet. Fælles arrangementsudvalg blev også drøftet. Ligeledes blev drøftet fælles sognediakoni. Næste møde den 27. januar. Punkt til drøftelse: aflønning af vikarer og fastansatte.

 

3.Sognepræsten orienterer. 

Konfirmandundervisningen begynder efter efterårsferien. Der har været fyraftens sang i kirken. Resultatet af høstoffer i forbindelse med høstgudstjenesten og auktionen på Fur Ældrecenter sættes på næste møde.

 

4.Nyt fra medarbejderrepræsentanten.

Intet

 

5.Præstegården. 

Susan Aaen redegjorde for proceduren vedrørende renovering/nybygning af Fur Præstegård. Menighedsrådet skal træffe en principiel beslutning om, hvorvidt det ønsker at renovere præstegården, eller det ønsker at nedrive den nuværende præstegård og bygge en ny. Derefter sendes ansøgning til provstiudvalget. Et kommende byggeri/renovering finansieres ved lån. Arkitekt Søren Yde kontaktes for yderlige oplysninger omkring varmeforbrug efter en renovering.  Punktet sættes på næste møde for endelig beslutning.

 5.a.:

KEL uddelte materiale vedrørende den kommende hjemmeside. Punktet sættes på næste møde.

 

6.Revisionsprotokollat 2014 ved AM. 

Protokollat underskrevet.

 

7.Forretningsorden samt tillæg ved AM.

Forretningsorden godkendt

 

8.Medarbejdermøde d. 21.10 ved KE.

KEL udarbejder dagsorden for medarbejdermødet den 21. oktober

 

9.Arrangementer:

•Siden sidst/evaluering 

Omkring 70 deltog i Højskoledagen den 27. sep. 

God tilslutning til høstgudstjenesten den 28. sep.  

•Foredrag d. 18.11 ved Birgitte H. Callesen: 

AMH får en foredragstitel fra BHC. Arrangementet holdes på Regitzesminde. 

10.Evt.

Intet 

 

11.Næste møde og punkter dertil.

Næste møde onsdag 12. november kl. 16.30

Konstituering, Præstegården, Høstoffer, 

 

 

 Knud Peder

Til toppen