Menu

Fur Havn – Udvidelse af Fur (lystbåde)havn.

  • Skrevet af 

Skive Kommunes Natur- og Miljøafdeling har afgjort at en udvidelse af Fur (lystbåde)havn ikke antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke behov for at udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Du har adgang til at se bygherrens (Skive Kommune, Park og Vej) anmeldelse af projektet, samt afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest den 10. oktober 2014.

Klagen skal være skriftlig. Skive Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Vejledning om klageregler m.m. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karsten Hallund på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 9915 6637.

Til toppen