Menu

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd onsdag d. 13.8 2014 kl. 16.30

1.Godkendelse af referat.

Referatet godkendt af møde den 25. juni 2014

2.Orientering.

Møde i det nye storpastorat med formændene for menighedsråd om fremtidigt samarbejde. Forespørgsel om fremvisning af kirken for en gruppe den, 23. august. KEL viser rundt.

 

3.Nyt fra sognepræsten.

CHO har været på Stiftsrådskursus. Kalendermøde den 26. august. Fur Friskole medvirker ved høstgudstjenesten den 28. september. 

A)Medarbejderrepræsentant 

Turistkontoret vil gerne have flere kirkeblade 

B)KEL og SFJ orienterede om ny hjemmeside fra DKM i Århus. Det besluttedes tage i mod tilbuddet om ny hjemmeside.

C)KEL orienterede om MU-samtaler og AP-vurderinger.

 

4.Bispevalg + gave til Karsten Nissen.

Stemmesedler modtaget og fællesgave fra alle menighedsråd til Karsten Nissen.

 

5.Præstegården + besøg af arkitekt.

Arkitekt har udarbejdet rapport over mulig renovering af præstegård/nybyggeri. AMH laver oplæg om forskellige muligheder til videre drøftelse. Arkitekt indkaldes til møde. 

 

6.Budget 2015.

Liste over presserende reparationer til budgetsamrådsmøde den 27. august kl. 18.00.  AMH og KEL tager med. 

 

7.Arrangementer: 

•Evaluering: Koncerten med Sallingkoret. Stor tilfredshed med arrangementet.

•Friluftsgudstjeneste 17. august ved Bådelauget. SFJ og KPJ står for grillen

Mændenes morgenbord 29. august

 

Udflugt for personale finder sted tirsdag den 16. september kl. 16.00 fra havnen. SFJ finder spisested.

 

Høstgudstjeneste 28. september

 

Møde med medarbejderne tirsdag den 21. oktober kl. 16.00

 

8.Evt.

Intet

9.Næste møde.

Tirsdag den 9. september kl. 16.30 i konfirmandstuen.

 

 

 

 

 

 Knud Peder 

 

Til toppen