Menu

Forældremøde på Fur Friskole

Forældremøde på Fur Friskole

Torsdag den 3. juli bliver lidt af en mærkedag for Fur Friskole. Her kunne friskolen nemlig indkalde til forældremøde om ikke under eget tag, så under vingerne af Fur Væksthus, der er den fremtidige ejer af bygningen. 

Klokken to sammen eftermiddag havde Fursund Skole afleveret nøglerne til bygningen samt den del af inventaret, som de ikke selv kunne bruge. Forvaltning og friskolen blev efter en rundgang hurtige enige om en pris for inventaret. Og dermed var der tilbage kun at gå i gang med at sætte stole op til aftenens forældremøde. Blandt forældrene var der stor spænding om, hvor meget der var tilbage. Til alles glæde viste det sig, at der var rigeligt med stole, borde, bøger og andet, så friskolen kan komme i gang uden de store udgifter til inventar. Der for var det også en glad formand, Knud Peder Jensen, der på bestyrelsens og friskolens vegne kunne sende en tak til kommune og andre involverede parter for et godt samarbejde, som bestyrelse håbede også ville komme til at præge fremtiden. 

Inden dette skete havde en af skolens kommende lærere, Ivan Johansen, fundet guitaren frem og slået tone og stemme an til ”Velkommen i den grønne lund”. På en friskole indledes alting nemlig med en sang.  

Inden præsentation af skolens personale fik næstformanden for Fur Væksthus, John Bertelsen ordet, så han kunne byde velkommen til Friskolen, der sammen med Fur Børnehus lejer sig ind bygningen.  Herefter var det endelig tid til præsentation af skolens personale, nemlig skoleleder Bente Kæseler, lærer Ivan Johansen og pædagog/lærer Carina Christensen. Sidstnævnte er blevet bofast på Fur, idet hun har lejet sig et hus.  Dertil kommer Margit Bisgård, der er skolen bogholder, men som ville sidde hjemme i Rødding og ordne alt det med skolens økonomi og kun en gang imellem kommer til Fur 

Herefter fortalte Bente og lærere om den skolehverdag, som nu venter børnene. Et af de ydre kendetegn bliver en åben skole, hvor der altid er kaffe på kanden til forældrene, og hvor børnene gerne må blive efter skoletid. Frem til efterårsferien vil der være en dag med, udeskole ligesom der vil blive daglig motion. Alle børnene vil spise deres medbragte klemmer i et fællesrum sammen med lærerne. En gang om ugen skal børnene også være med til at rydde op og gøre rent, så det er nemt for deres forældre, når de tager den store tørn i weekenden. 

 

Efter dette var der en snak om rengøring, maling af klasseværelserne og andet praktisk. Flere meldte sig til straks at gå i gang med at male skolens klasseværelser.

Daglig Brugsen på Fur havde sponseret sodavand og øl og Birthe fra bestyrelsen havde bagt kage. De kaffehungrende gik heller ikke forgæves, for Fursund Skole havde efterladt en pak kaffe og en kaffemaskine, så de fik de også en tanke med på vejen. 

Herefter var der tid til at fotografere alle på skolens trappe. Aftenen sluttede af med en rundvisning af skolen. 

Til toppen