Menu

Fur Motionspark indviet

Fur Motionspark indviet

Fredag den 30. maj kl. 16.00 blev Fur Motionspark indviet på arealet bag Brugsen. Det var en gruppe af lokale borgere med Niels Sohn som talsmand, der havde taget initiativ til projektet, der muliggør, at furboerne og sommerturister kan gøre motion i det fri.

Rigtig mange mødte op for at tage det nye initiativ nøjere i øjesyn.

Niels Sohn takkede i sin tale, de der havde givet økonomisk støtte, nemlig:

Lokale og Anlægsfonden 120.800 kr., Skive Kommunes Landsbyudvalg 120.850 kr.,

Fuur Sparekasses Erhvervsfond 120.850 kr. og Foreningen Fur Brand 25.000 kr.

Herefter fil borgmester P. Chr. Kirkegaard ordet. Han glædede sig over, at lokale ildsjæle tog den slags initiativer og kunne herefter erklære motionsparken for åben.

Herefter var der smørebrød, sodavand og øl til alle.

 

Til toppen