Menu

Pakkespil på Ældrecenteret

Pakkespil på Ældrecenteret

Mandag eftermiddag den 26.maj havde vi vores årlige pakkespil i V enneforeningen i Ældrecenterets spisesal, med det formål at skaffe midler til vores sommerudflugt den 8. juni.

Vi havde hver medbragt en gevinst til 30 kr. værdi, som vi så holdt lotteri på.

Vi indledte med, at Dora bød os velkommen, hvorpå vi sang nogle sange fra “Seniorsangbogen”, inden vi fik vores kaffe, herefter kunne vi så købe lodsedler til kun 2.kr. pr stk.,og da der var rigtig mange, har det nok givet en god slat penge.

Der var rigtig mange pæne gevinster, men ikke alle nåede at få fat i en gevinst, og nogle fik flere, men det sagen drejede sig om, var at få lidt midler til vores sommerudflugt, og det lykkedes vist helt godt, i hvert fald fik vi en god eftermiddag ud af det.

Vi slutted eftermiddagen med at synge nogle flere sange fra “Seniorsangbogen”.

Til toppen