Menu

Fur Havn - Referat af orienteringmøde 3/4-2014

  • Skrevet af 
Fur Havn - Referat af orienteringmøde 3/4-2014

Mødet blev afholdt på Fur Færgekro den 3. april 2014 kl. 19.00-21.30 

 

Der deltog ca. 60 personer til mødet. 

 

Velkomst 

Park- og Vejchef, Kim Hald bød velkommen! 

Præsentation af udvidelse af Fur Havn 

Arif Ertosun præsenterede projektet ”udvidelse af Fur havn” via Power Point. 

Power Point præsentationen kan hentes her

Præsentation af overdragelse af drift af havnen 

Arif Ertosun præsenterede overdragelse af drift af havnen til en forening via Power Point, hvortil der var lidt spørgsmål: 

Etablering af en masterkran er ikke taget med. 

Der foreslås, at der kommer ”syn og skøn” på el-installationerne inden, der overdrages til havneforeningen, da disse er i en meget dårlig stand. 

 

Spørgsmål og debat 

Hvis havneudvidelsen skal nås, skal havneforeningen stiftes om ca. en måned. 

Anlægsbudgettet for havneudvidelsen lyder på kr. 18,6 mio. 

Skive Kommune har afsat kr. 5 mio til vedligehold af betonkajen i den nuværende havn. Hvis udvidelsen ikke bliver til noget, forventes det stadig, at der udføres reparation og vedligehold for kr. 5 mio., - dog bliver dette en politisk beslutning! 

Der ønskes en anden indsejling til havnebassinet end på forslagene. 

To indsejlinger er også en mulighed. Endelig desig afklares i samarbejde med kommende rådgiver og havnens interessenter. 

Man skal sørge for, at der kun bliver EN havn på Fur! 

Der ønskes ikke fortøjningspæle, da bådene bliver større og større. 

Bøjer og kæder til fortøjning virker mere fremtidssikret, eftersom pladserne bruges mere effektivt. 

Hvis ikke der bliver oprettet en forening, så er det ikke sikkert, at der sker en udvidelse af havnen. 

Kommunen overdrager ikke havnen til foreningen. Kommunen vil stadig eje havneanlæggene, men ønsker at overdrage driften af havnens lystbådedel og diverse andre landarealer. Kommunen vil i den sammenhæng fortsætte med at vedligeholde de tunge konstruktioner. 

Indtægterne skulle gerne stige, når der kommer 50 ekstra bådpladser. 

Byrådsmedlem Arne Lindgren orienterede om, at man politisk vil støtte op omkring udvidelse af havnen. Man ønsker endvidere en harmonisering af havnene i Skive Kommune. 

Arne Lindgren forklarede også omkring Glyngøre Havn, hvordan de praktiserer havnefoged-funktionen mv. 

Der blev oplyst, at der er kommet mange flere tyske og svenske sejlere! 

Arbejdsgruppe 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der består af: 

 Henning Funder 

 Kurt Kæseler 

 Ivar Poulsen 

 Steen Henriksen 

 Anders Pedersen 

 Henning Jakobsen 

 

Arbejdsgruppen er havneforeningens repræsentanter indtil denne stiftes. Arbejdsgruppen skal derfor: 

- gennemgå og færdiggøre havneforeningens vedtægter. 

- være med til at færdiggøre driftsaftalen. 

 

Efter, at arbejdsgruppen færdiggør sit arbejde, indkaldes der til et nyt møde, evt. stiftende generalforsamling. Mødet forventes afholdt om en måned. 

 

Evt. 

Kim Hald takkede af for et godt og konstruktiv møde! 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Kristensen 

Assistent

Senest ændretSøndag, 13 april 2014 14:02
Til toppen