Menu

Vurderer muligheden for støtte til projekter

Vurderer muligheden for støtte til projekter

Udviklingskonsulent Morten Østergaard har siden 2007 været tilknyttet Sparekasse Fonden en dag om ugen. Hver torsdag eftermiddag sidder han på sit kontor i SparNord's afdeling på Fur. Her er Morten Østergaard behjælpelig med at vurdere chancerne og muligheder for erhvervsdrivende, foreninger og lignende for tilskud til projekter.

Morten Østergaard kan træffe på 40214377.

En af muligheder for støtte er gennem Ø-støtteloven.:

Projekter der kan få støtte (giver aldrig mere end 50% i støtte)

De projekter, der søges støtte til, skal iværksættes på en eller flere af de små øer.

Fastholdelse af den fastboende befolkning på øerne er et hovedproblem. Ved prioriteringen af ansøgninger lægger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter derfor vægt på, at gennemførelsen af projekterne medvirker til at skabe eller bevare arbejdspladser på øerne. Medfører projekterne tilflytning til øen, vil de også blive prioriteret højt.

Der kan primært ydes støtte til:

  • Etablering eller udvidelse af produktions-, forarbejdnings- og servicevirksomheder eller butikker, især dagligvarebutikker.
  • Projekter, der kan medvirke til at øge omsætningen på øerne, f.eks. kursuscentre, campingpladser, ferieboliger, cafeer mv. Tiltag, der også under-støtter turismen.
  • Kulturelle projekter, der f.eks. har til formål at bevare den oprindelige og helt specielle økultur eller har til formål at formidle viden om øerne.
  • Projekter, der understøtter øboernes levevilkår, f.eks. bevaring af forsamlingshuse eller faciliteter der understøtter f.eks. beboerforeningers arbejde på øen.
  • Fællesprojekter for alle øer eller grupper af øer, som f.eks. Sammenslutningen af Danske Småøer står for.

Der gives også støtte til forprojekter, hvor der f.eks. er tale om forberedelse af større projekter, der kræver grundigere undersøgelser og evt. konsulenthjælp. 

Projekter der ikke kan få støtte

Der kan som hovedregel ikke ydes støtte til projekter, der er påbegyndt, inden ansøgningen indsendes. Principielt ydes der heller ikke støtte til driftsudgifter.

Projekter eller anlæg, som det er det offentliges opgave at gennemføre, vil heller ikke få støtte. Det gælder f.eks. el, vand, veje, kloak m.v. samt projekter indenfor folkeskolen, ældreforsorgen og daginstitutionsområdet.

Projekter, der gennemføres i samarbejde mellem øboere og offentlige myndigheder, kan dog få støtte under den forudsætning, at øboerne i såvel anlægs- som driftsfasen gives en væsentlig indflydelse på forløbet.

Der kan ikke ydes støtte til aktiviteter inden for primære erhverv såsom landbrug, skovbrug eller lignende.

Den fulde vejledningen kan findes på: http://livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/vejledning_oe-stoette_2014-1.pdf

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Til toppen