Menu

Fur Sogneforening indkalder til Generalforsamling

Fur Sogneforening indkalder til Generalforsamling

Onsdag d. 26. februar kl. 19.00 i

Fur Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen vil

Familien på farten (kendt fra TV)

fortælle og vise billeder fra en af deres ture.

Sogneforeningen er vært ved øl/vand og kaffe

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Betina Bugge (ønsker ikke genvalg)og PerArne Tejlgård er på valg til bestyrelsen. Katrine Søgård er på valg som supp.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Kontingent

Sogneforeningen: 150.00 kr. pr. par og 75,00 kr. for enlige.

Arenaen: 300.00 kr. for en husstand og 140,00 kr. for enlige.

Begge dele kan betales via netbank på konto 8510-0007231849 eller på vedlagte girokort.

I kan også betale i Forsamlingshuset – forud for mødet.

Vær med til at styrke
Sogneforeningen
ved at melde Jer ind

 

Beretning

Siden sidste generalforsamling har vi haft gang i mange ting. 

Vi har holdt borgermøde i forsamlingshuset, med formand og forvaltningschefer fra Teknik og miljø udvalget. Der var et rigtig flot fremmøde. Vi fik snakket mange ting igennem, og fik styr på hvem der egentlig sidder i Havnerådet.

Senere havde vi et møde med samme Havneråd, hvor fik fundet ud af, hvor vi hver især står mht. ny havn, det gamle færgekontor og færgeriet. I samme forbindelse havde vi møde - også i Øudvalget – fordi kommunen varslede forhøjelser af færge taksterne. Det fik vi heldigvis stoppet. Med hjælp fra Per Arne og Lise Thilleman fra sekretariatet for små øerne fik vi lavet en oversigt over hvad kommunen får i bloktilskud til Fur, og hvor meget de egentlig bruger.

Vi har bedt om, at der udarbejdes en plan over, hvordan den fremtidige drift af havneudvidelsen skal se ud, og hvem der skal stå for hvad. Det venter vi fortsat på!

Vi arbejder stadig på, at få bedre mobildækning. Vi har sendt et brev til alle de nyvalgte politikere om problemerne i yder områderne. Samme brev har også været i Skive Folkeblad. Vi har fået svar fra Borgmesteren, der er opmærksom på sagen. Han skriver, at kommunen har en telefoni aftale, som løber frem til juni i år. Herefter skal kommunen forhandle ny aftale, hvor de vil indarbejde vores problematik. Han skriver også, at de er opmærksomme på, at Fur er et godt afgrænset sted til forsøg! Han foreslår, at vi venter med yderligere tiltag til den nye aftale skal forhandles.

Sammen med Musikforeningen havde vi fælles spisning i Forsamlingshuset i april. Det var en hyggelig aften med 45 deltagere der hyggede sig med snak, sang og musik.

Vi var medarrangør af Grundlovsfesten på Museet. Tak til Holger for dette arrangement. Borgmester Fl. Eskildsen holdt talen.

Ligeledes var vi medarrangører af Højskoledagen, som igen var en stor succes. Tak til Birgit og PerArne som stod for det.

Jul på Fur er en god tradition. Her var vi også med, med juletræ, korsang og nisser.

Den 26. marts i år, vil vi sammen med Innovation Fur invitere til en aften med Christine Feldthaus – kendt fra TV-. 

Der har været rigtig mange gæster på Arenaen i år. Det er rigtig dejligt. MEN der er stadig Furboer som benytter banen, men ikke betaler. Vi har fået lidt kritik af hvordan banen bliver holdt i stand. Derfor har vi nu besluttet, at vi selv holder den, med Bent som ”ankermand”.

 

Arenaen åbner igen d. 12. april kl. 10.00

Vi håber rigtig mange vil komme forbi,

Og forny deres medlemskort.

HUSK: I kan også betale i banken eller på girokortet samtidig med, at I betaler kontingentet til Sogneforeningen.

Til toppen