Menu

Småøernes Aktionsgruppe: indkaldelse til den sidste generalforsamling

Småøernes Aktionsgruppe: indkaldelse til den sidste generalforsamling

Bestyrelsen for Småøernes Aktionsgruppe indkalder til generalforsamling den 27. april 2014 i Svendborg. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om, at foreningen nedlægges. 

Foreningens aktiviteter er knyttet til landdistriktsprogrammet og fiskerudviklingsprogrammet (2007-2013), som nu er lukket.

Foreningen blev stiftet som småøernes lokale aktionsgruppe (LAG) i 2007 med det formål at fremme udviklingen på småøerne ”i overensstemmelse med Landdistriktsprogrammet 2007 – 2013 og Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 - 2013, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmerne”. 

På den baggrund har aktionsgruppen på 6 år fordelt i alt cirka 30 mio. kr. til 170 ø-projekter. Vi har desuden selv gennemført en række aktiviteter og projekter. Vi har bl.a. haft fokus på ø-handlingsplaner, energi-planer, projektudvikling, socialt entreprenørskab, ø-turisme, fødevareproducenter og andre små ø-virksomheder. 

Det næste landdistriktsprogram forventes at komme i gang i efteråret 2014 – og løber til 2020. Den nuværende aktionsgruppe kan ikke godkendes i det nye program. Der skal derfor senere på året etableres en ny småø-aktionsgruppe, som kan søge om at være med i den nye periode.

Bestyrelsen for Småøernes Aktionsgruppe arbejder sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer på, at det nye program giver tilskud til småøerne, og at en ny småø-aktionsgruppe kan arbejde på gode vilkår og med midler, der matcher behovene på øerne. 

Generalforsamlingen finder sted søndag den 27. april 2014 kl. 13 på Danhostel Svendborg. 

Bestyrelsen indkalder samtidig til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om foreningens ophør vil blive behandlet - samme sted og umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

 

Med venlig hilsen 

 

Eva Terkelsen 

formand, Småøernes Aktionsgruppe 

 

Morten Priesholm 

koordinator, Småøernes Aktionsgruppe

Til toppen