Menu

Bedre mobilforbindelser i Skive Kommune

Bedre mobilforbindelser i Skive Kommune

Åbent brev til alle nyvalgte medlemmer af Skive Byråd

Fur Sogneforening, der er øens beboerforening, skal hermed ønske dig til lykke med valget.

I valgkampen var næsten alle kandidater og alle partier enige om betydningen af, at sikre kommunens mange lokalsamfund de bedst mulige vilkår for vækst og udvikling, men det var mindre tydeligt, hvad man mente, der kunne gøres fra Skive kommunes side.  

Vi skal derfor opfordre til at der fokuseres på én faktor, som i særlig grad rummer muligheder for ny vækst, erhvervsudvikling og bosætning, nemlig at arbejde for at alle kommunens husstande får gode mobilforbindelser.

Vi er godt klar over, at der mellem Staten og udbyderne er aftalt en udbygningstakt af mobil nettet, men den tilgodeser ikke i tilstrækkelig grad landdistrikter og tyndtbefolkede områder. 

Vi ved også, at du i de kommende måneder skal bruge mange kræfter og timer på at sætte dig ind i de mangfoldige opgaver, der de kommende 4 år skal løses til gavn for kommunens borgere.

Men vi tror på, at en aktiv indsats fra Skive Byråds side i samvirke med for eksempel kommunes beboerforeninger om denne opgave, både kunne skabe et godt grundlag for fremtidens udvikling, og tillige bringe øget national opmærksomhed om kommunen.

 

Med venlig hilsen

Dorte Christensen 

formand for Fur Sogneforening

NB.: Såfremt der er behov for et forsøgsområde, vil Fur være et velegnet område.

 

Senest ændretSøndag, 26 januar 2014 15:03
Til toppen