Menu

Fur Sogneforening - referat - 1. september 2009

Referat

Dagsorden

Underskrift af referat fra møde d. 3.8.09. ok

Borgermøde på Fur færgekro d. 8. Sept. 09.
gennemgang af mødets dagsorden.

Ø-arenaen; 
- færdigmelding – de sidste ansøgninger er sendt af sted, så regnskabet kan færdiggøres.
Herefter kan vi lave et fremadrettet driftsbudget.
- billetbeløb og kategorier skal justeres inden næste sæson. 
- Jesper og Frank arbejder videre med evt. andre betalingsmuligheder.

Hjertestarter;
- søgt Trygfonden endnu engang. Ligeledes er der sat et stort arbejde i gang vedr. få Beredskabsstyrelsen i tale. Læge Dam havde en hjertestarter, som er leveret tilbage til regionen.

Træskibstræf;
arbejdsplaner m.m. er lavet.

LAG-møde; Lars orienterende fra møde, bla. Debat vedr. lægehuset på Branden/Selde.

Repræsentantskabsmøde i Ø-sammenslutningen d. 8. Nov.; Jesper deltager, evt. også Holger. Tema for dagen er Ældrebosætning.

Jesper orienterede om debatten og arbejdet med at sikre børnepasning på Fur.

Højskoledag; Birgit orienterede, Tilmeldt 47.

Næste møde d. 6. Oktober kl. 17 – 18.30 hos?

Referent Birgit

Til toppen