Menu

Generalforsamling i Fur Sogneforening

Torsdag d. 26. februar 2009 var der generalforsamling i Fur Sogneforening - vi bringer her referatet fra generalforsamlingen

Torsdag d. 26. februar 2009 var der generalforsamling i Fur  Sogneforening.

Referat:

Dagsorden ifølge vedtægterne;

1. Dorte Christensen valgt til dirigent

2. Holger Lundgård aflagde beretning, se den husomdelte beretning på www.furnyt.dk
Desuden kunne det meddeles at Furnyt blev en selvstændig forening d. 24.02.09, 
som det blev givet tilladelse til på sidste års generalforsamling.

Poul Olsen spørger om Sogneforeningen/Ø-udvalget har talt om hvorvidt det statslige 
Ø-tilskud nu også bliver brugt til øen. Svar; ja, det bliver drøftet, men kan være svært at
gennemskue hvor pengene bliver brugt, også svært at få dem "mærket" ø-tilskud i det
kommunale budget. Sogneforeningen har forsøgt at få det belyst gennem Folkebladet,
hvorefter flere politikere henvendte sig for at høre nærmere.

Poul Olsen opfordrer Sogneforeningen til at tage Planloven op på Ø-udvalgsmøderne,
hvad står der i den og hvorledes tolker kommunen loven?

Beretningen godkendt.

3. Kirsten Scheel fremlagde det udleverede regnskab.
Regnskabet godkendt.

4. Kontingent. Forslag om uændret kontingent.
Godkendt.

5. Indkomne forslag; Ole Poul Hansen har sendt Sogneforeningen et forslag til behandling;
"Indflydelse på den igangværende kommuneplanlægning for Skive Storkommune"
O P Hansen redegjorde for hvor vigtigt det er at følge op på de kommunale principper og
strategier i de høringsfaser der vil komme frem til vedtagelsen af en kommuneplan i
efteråret.
Efter drøftelser blev det besluttet at; Sogneforeningen indkalder til et borgermøde inden for
3 uger, med emnet "Den igangværende Kommuneplanlægning". På mødet skal der være
repræsentanter fra kommunen.

6. Valg; Holger Lundgård og Birgit Ladefoged på valg. Modtager genvalg.
Begge valgt uden afstemning.

Suppleanter, der skal vælges to;
Erik Madsen modtog genvalg og Gunhild Hede Dahl ligeledes valgt som suppleant
Begge valgt uden afstemning.

7. Revisor; Anne Lise Nielsen genvalgt uden afstemning.

8. Evt.
* Holger Lundgård orienterede om den aktuelle lægesituation, nu hvor lægepraksis på Fur
lukker og lægepraksis i Selde overtager de patienter som ønsker dette.
Sogneforeningen er med i en arbejdsgruppe vedr. et fremtidigt lægehus/praksis på
Branden.
Der var følgende kommentarer blandt medlemmerne;
- Det er ikke en privat opgave, men en offentlig opgave, at få etableret en lægepraksis.   
- Vigtigt at vi fremtidssikrer en lægepraksis i det nordlige.
- Mulighed for at tegne en folkeaktie.

* John Bertelsen orienterede om den nye forening Furnyt.
Hjemmesiden er nu oppe på 25.000 læste sider pr. mdr.
Den nyvalgte bestyrelse består af; 1 medlem fra Hovedsponsorerne, 1 medlem fra
fondene, 1 medlem fra foreningerne/sammenslutningerne, 1 medlem fra institutionerne,
1 medlem fra virksomhederne og 1 medlem fra Sogneforeningen.


referent Birgit Ladefoged


Dirigent
Dorte Christensen
Fur d. 27. februar 2008Fur Sogneforenings bestyrelse 2009 består af;
Frank Baadsgaard valgt 2007 på valg 2010
Kathrine Søgaard valgt 2007 på valg 2010
Jesper Schrøder valgt 2008 på valg 2011
Frank Baadsgaard valgt 2008 på valg 2011
Holger Lundgård valgt 2009 på valg 2012
Birgit Ladefoged valgt 2009 på valg 2012
Suppleanter er;
Arne Christensen valgt 2008 på valg 2011
Gunhild Hede Dahl valgt 2009 på valg 2010 valgt for 1 år på generalforsamlingen.
Erik Madsen valgt 2009 på valg 2012
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som følger;
Formand; Holger Lundgård, for 1 år
Næstformand; Lars Lykke
Sekretær; Birgit Ladefoged
Kasser; Kirsten Scheel
Furnyt; Kathrine Søgaard
Ø-udvalg; Holger Lundgård og Frank Baadsgaard
Ø-sammenslutningen; Jesper Schrøder
FFF; Birgit Ladefoged
Revisor;
Niels Sohn valgt 2008 på valg 2010
Anne Lise Nielsen valgt 2009 på valg 2011

 

Til toppen