Menu

Bestyrelsesmøde FurNyt - 16. marts 2009

Tid: 16. marts 2009 kl. 19.00
Sted: Fur Skole

Tilstede: Søren Bro Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , Olly Ekstrand, Ea Svendsen, Knud Erik Lykke Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , Kathrine Søgaard Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Afbud: Anne Marie Hansen


1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Godkendt

2. Godkendelse af referat af generalforsamling
Ref.: Godkendt

3. Underskrift af vedtægter
Ref.:

4. Bestyrelseskonstituering
Ref.: Søren Bro formand, Kathrine Søgaard næstformand. Bestyrelsen udpeger en kasser uden for bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger Niels Sohn som revisor.

5. Udpegning af styregruppe
Ref.: John Bertelsen, Stefan Frøkjær-Jensen
Jesper Schrøder og Knud Peder Jensen fortsætter som medarbejdere.

6. Praktiske foranstaltninger
a oprettelse af konto
b momsregistrering
Ref.: a) Der skal oprettes en konto som hele bestyrelsen skriver under på.
b) Der skal ansøges et cvr. nr. Der skal medfølge vedtægter til ansøgningen. Det klarer Stefan og John.
Kirsten Scheel spørges om at fortsætte med at være kasser.
Vedtægterne tilføjes valg af revisor, samt revisor suppleant. Der skal på en generalforsamling også ses på hvordan der udvælges suppleanter.


7. Bestyrelsens forretningsorden
Ref.: Formand Søren Bro sidder 2 år, KE Lykke 1 år, Ea 1 år, Olly Ekstand 1 år, Anne Marie Hansen 2 år, Kathrine Søgaard 2 år.
Punktet viderebehandles på et senere tidspunkt hvor der er mere klarhed over opgaverne.
4 bestyrelsesmøder om året vil være passende.

8. Kommende opgaver
Ref.:
Furnyt skal skaffe så mange medlemmer som overhoved muligt.  Der skal sendes et brev ud til samtlige foreninger, institutioner og virksomheder på fur hvor der fortælles at furnyt er en selvstændig forening som kræver opbakning. Dette brev skal tilgå alle der ikke er medlemmer.
Man skal på Furnyt kunne se hvordan man bliver medlem. Eks ved at sende en mail derefter betaling over netbank. Gerne ved formular med valgfrit beløb. Det skal være på et synligt sted på FurNyt. Gerne en artikel der står lidt tid. Og en fane med medlemmer for oven.
En konvertering af FurNyt står for døren.
Der skal laves nogle overordnede principper for hvordan siden ser ud.
Der skal ses på hvad der bruges af funktionaliteter på siden.
Der skal tydeligt fremgå af siden, hvem der betaler hjemmesiden.
Bruger undersøgelse af hvad de ønsker sig af furnyt der kan løbe i et par mdr.

9. Budget 2009
Ref.:
Der sendes opkrævninger ud i maj mdr. for dette år.
Der bør søges ved de to store fonde vedr. ekstraordinære udgifter til konvertering. Dette søger John og Stefan for.
Der konstateres, at der er træk på kassebeholdningen på 6.500.- kr.
Det skal undersøges, hvilke offentlige midler der kan søges. Evt. landsbyudvalg. John tjekker op.

10. Eventuelt
Ref.:


Næste gang

Hvordan generere vi et større overskud
Konvertering af furnyt

 

Til toppen