Menu

Indbydelsen til Stiftende Generalforsamling i Den selvejende Institution Fur Friskole

Onsdag den 11. december 2013 kl 19.00 på Fur Skole

Indbydelsen til Stiftende Generalforsamling i Den selvejende Institution Fur Friskole

Onsdag den 11. december 2013 kl 19.00 på Fur Skole

Velkomst og status vedrørende arbejdet med at etablere en friskole på Fur

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Gennemgang af vedtægter
4. Fastsættelse af kontingent
5. Afstemning om vedtægter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. Mindst 2 af disse skal være forældre til børn på den kommende friskole. (Forældrekredsen).   De resterende 3 pladser i bestyrelsen har ikke dette krav.(Skolekredsen)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Med venlig hilsen Skolegruppen

Senest ændretOnsdag, 11 december 2013 17:29
Til toppen