Menu

Generalforsamling i Ældrecenterets Venneforening

Mandag eftermiddag den 28. oktober afholdt Ældrecenterets Venneforening sin årlige generalforsamling

Mandag eftermiddag den 28. oktober afholdt Ældrecenterets Venneforening sin årlige generalforsamling.

Første punkt på dagsordenen var, at Margit Mortensen blev valgt som ordstyrer.

Det næste var formanden Karen Margrethe Madsens beretning, hvor hun omtalte de arangementer, som var foregået i årets løb, og at de alle havde tiltrukket fuldt hus, så godt som hver eneste gang, og de havde nu også været gode til at få fat i populære underholdere.Hun omtalte, at alle kommende begivenheder for fremtiden SKAL STARTE KL.14.30.

Det tredje punkt var valg til bestyrelsen:

Jens Villadsen og Helga Pedersen gik ud, Jens efter 15 år i bestyrelsen, hvorfor de begge blev hædret med en gave.

Nyvalgt blev: Anni Linde og Dora Jensen, som supleanter blev valgt Rosa Hansen og Inger Christensen, og som Revisor blev valgt Egon Rasmussen.

Der var intet på programmet under eventuelt, hvorfor ordstyreren afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Herefter fik vi vores kaffe, hvortil vi fik boller med pålæg og flødeskumslagkage, og derefter havde vi et bankospil, hvor der var en masse gevinster, så det trak lidt længere ud end normalt, men hyggeligt havde det været.

02.11.2013
Erik Th. Nielsen.

Til toppen