Menu

Indbydelse til forældremøde om den kommende Fur Friskole

 • Skrevet af 

Skolegruppen er nu kommet så langt i sit arbejde med at få en friskole op at stå 1. august 2014, at den kan indkalde forældrene til et møde tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 på Fur Skole

Skolegruppen er nu kommet så langt i sit arbejde med at få en friskole op at stå 1. august 2014, at den kan indkalde forældrene til et møde tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 på Fur Skole.

Dagsordenen for mødet er:

1. Skolegruppen præsenterer projekt Fur Friskole

2. Dialog omkring projektet

3. Skal Fur Friskole blive en realitet ?

Med venlig hilsen Skolegruppen

 


Skolegruppen har lavet en folder, der kan hentes her som en pdf-fil - klik her


 

Indholdet bringes her tilpasset til web-brug:

 

Fur Friskole

- en helstøbt dag giver helstøbte elever

Forældrene indbydes til dialogmøde på Fur Skole
tirsdag den 8. oktober kl. 19.00

 

1. Skolegruppen præsenterer projekt Fur Friskole
2. Dialog omkring projektet
3. Skal Fur Friskole blive en realitet ?


Med venlig hilsen Skolegruppen

 

 

Kære forældre

Som bekendt har Skive Byråd nu endegyldigt bestemt, at Fur Skole skal lukkes pr. 1. august 2014. Dermed står det klart, at skal der fortsat være en skole på Fur, så er en friskole eneste mulighed. Skolegruppen har derfor anmeldt en friskole til ministeriet og indbetalt 20.000 kr. i depositum, så en friskole kan tage over, når skolen lukker ned i sommeren 2014.

Hvorfor lave en Friskole?

 • Egen skole giver mulighed for, at børnene får et nært forhold til den ø, de vokser op på.
   
 • Med en friskole får forældrene den afgørende indflydelse på den undervisning, der skal tilbydes børnene på Fur.
   
 • En friskole kan blive et kulturelt omdrejningspunkt, hvor foreninger og andre mødes.
   
 • En friskole vil være rammen om et unikt fællesskab for forældre til børn på Fur
   
 • En friskole vil kunne tiltrække børnefamilier til øen
   
 • En friskole vil være med til at sikre, at vi fortsat har et Børnehus på øen. Mange forældre foretrækker, at vuggestue, børnehave og skole er knyttet sammen, så børnene allerede kender skolen, når de skal i 0-klasse.
   

Hvad vil det betyde, at Fur får en friskole i stedet for en folkeskole?

 • Friskoler skal som minimum kunne ”stå mål med undervisningen i folkeskolen”. Det vil sige, at børn efter endt skolegang skal kunne mindst det samme, som hvis de havde gået i en folkeskole.
   
 • En friskole er en privatskole, hvor en forældrevalgt bestyrelse ansætter og afskediger skoleleder, lærere og øvrige personale og i øvrigt er ansvarlig for økonomien.
   
 • En friskole drives af midler, der dels kommer fra staten (ca. 40.000 kr. pr. elev pr. år), forældrebetaling (skolepengene er typisk fra 800 – 1400 kr. pr måned) og andre private midler såsom støtteforening, private donationer, fonde, støtte arrangementer m.m. På mange friskoler betaler forældrene kun for det første barn, mens de resterende er gratis.
   
 • Skolepengene inkluderer, at barnet/børnene kan gå i SFO efter skoletid. Her er der ingen aldersgrænse. Det betyder, at det i de første fire år typisk er billigere at gå på en friskole end i en folkeskole, hvor der skal betales for SFO-plads.
   
 • En friskole er kendetegnet ved et forpligtende fælleskab, hvor forældrene giver en hjælpende hånd med. Det kan f.eks. være at gøre rent, male m.m. Typisk vil det være hver 3. måned.


Visionen: at skabe den helstøbte skoledag

Fur Friskole – en skole for dagen og for livet


Rummet for undervisningen er hele øen

Vores ø rummer noget af Danmarks mest storslåede natur omgivet af den blå Limfjord. Vandet, moleret, markerne og virksomhederne vil indgå som en naturlig del af det rum, som undervisningen kan foregå i.

Et stærkt undervisningsteam

Der skal skabes rammer, der tiltrækker fagligt stærke, engagerede undervisere, der ser det som en spændende udfordring at være med til at starte en ny skole på Fur.

Højt fagligt niveau

Undervisningen skal give børnene et højt fagligt niveau, så de får et godt afsæt til det videre uddannelsesforløb.
Fortællingen vil indgå som en naturlig del i hverdagen. Det at kunne lytte til en historie og selv at kunne fortælle for andre er en evne, som kan bruges hele livet.

Rummelighed og sociale færdigheder

Der skal være balance mellem det enkelte barns faglige og personlige udvikling, og udviklingen til fællesskab, hvor børnene naturligt nærer omsorg for hinanden.

Den helstøbte dag

I den ”helstøbte” skole hænger tingene sammen og hver dag bliver en lille brik til en mosaik af helstøbte elever, der engang forlader skolen.

 

Fur Friskole – et projekt, der rækker ind i fremtiden

Fur Friskole kan sammen med Fur Børnehus tilbyde pasning og skolegang til alle børn på øen fra tidlig morgen til arbejdstids ophør.
Dermed kan vi sikre at børnene på Fur i fremtiden får tilbud om en fælles skolegang og opvækst, så de får glæde af hinanden uden for skoletiden.
Derfor! Støt op om projektet. Det er sidste chance for at beholde en skole på Fur.

Det gælder ikke kun børnene på Fur i dag.

Det gælder også morgendagens børn.
 

Den videre vej frem

Skolegruppen er i gang med:

 • en meget konstruktiv dialog med kommunen om betingelserne for overtagelse af de nuværende skolebygninger
   
 • at udarbejde budgetter
   
 • at lave udkast til et værdigrundlag
   
 • at tage kontakt til andre friskoler for at lære af dem
   
 • at drikke litervis af kaffe og spise hjemmebagt brød og tale om, hvordan man rejser en ny skole på Fur
   

Har du lyst til at være med i Skolegruppen, så ring på 61273832 og få oplyst næste mødedato

Meld dig ind i Facebook-gruppen ”Fur Friskole” - https://www.facebook.com/groups/307138722756339/
Her er der rum til debat. Her er alle relevante dokumenter og referater tilgængelige Kort sagt: det er her man kan holde sig orienteret og selv kan bidrage og kommentere

Følg også med på www.furnyt.dk
 

 

Senest ændretLørdag, 05 oktober 2013 12:57
Til toppen