Menu

Ansøgningsfrist for Ø-støtten

  • Skrevet af 

Fristen for at søge anden runde af Ø-støtten i 2013 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er den 18. oktober 2013

Fristen for at søge anden runde af Ø-støtten i 2013 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er den 18. oktober 2013. Find ansøgningsskema og vejledning til Ø-støtten her: http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-stoette . Her findes også en oversigt over de projekter, der fik tildelt støtte i årets første runde.

Man er meget velkommen til at sende os en kopi af ansøgningen, da vi ikke automatisk får den at se.

Til toppen