Menu

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

  • Skrevet af 

Støtteforeningen for Fur Friskole - Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 4. september 2013

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 4. september 2013
kl. 19.00 på FUR Camping, Raakilde

Til stede var:
Svend Erik Olsen, Jesper Schrøder, Marion Christensen, Brian Sørensen.
Bestyrelsen er hermed jf. vedtægternes §14 beslutningsdygtig.

Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Praktiske gøremål
3. Eventuelt

Konstituering
 Bestyrelsen konstituerede sig jf. vedtægternes §13 således:
 Formand: Brian Sørensen
 Kasserer: Svend Erik Olsen
 Sekretær: Jesper Schrøder
 Bestyrelsesmedlemmer: Per Arne Teilgaard og Marion Christensen

Der laves lodtrækning på førstkommende bestyrelsesmøde, hvem der er på valg i lige og ulige år.

Praktiske gøremål

  • Foreningen skal registreres hos erhvervsstyrelsen med CVR-nummer. Brian sørger for dette.
    Foreningen er den 5. september 2013 blevet tildelt CVR-nr. 35019170
  • Foreningen skal registrere sin bankkonto som nem-konto. Svend Erik sørger for dette i Spar Nord.
  • Der laves en mail- og telefonliste over hele bestyrelsen – revisor og alle suppleanter. Svend Erik vidersender til alle
  • Foreningen skal forsøge at få benzin-pengene fra OK, som i dag tilfalder støtteforeningen for Fur Skole. Svend Erik undersøger med OK hvordan og hvornår det kan foregå.
  • Der skal snarest laves en ny folder, der igen skal husstandsomdeles. Folderen skal i korte vendinger fortælle, at støtteforeningen nu er blevet en realitet.

Eventuelt

Støtteforeningen skal aktivt arrangere nogle arrangementer, således alle (også ikke medlemmer) på den måde støtter det gode formål. Forslag til sådanne arrangementer kunne være:

2 årlige bankospil
Benzin-happenings
Deltagelse i øens arrangementer ”Jul på Fur”, ”Træskib sejlads”, ”Fur Rundt”, ”Muslingedag”
Arrangere kagedyst – lade furboerne bage kager til et enormt og overdådigt kagebord – eller til salg til fastelavn. Kan kædes op mod en konkurrence eller fastelavnsarrangement.
LAN-party for unge i sommerferien. Kan annonceres gennem Salling Sport. Andre aktiviteter for unge i sommerferien – på skolens område

4. september 2013: Referent Brian Sørensen

Til toppen