Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening 22/5-13

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening 22/5-13

 

1.    Underskrift af referat

Der laves rettelser, underskrives næste gang.

 

2.    Godkendelse af dagsorden

Ekstra punkt: Innovation Fur

 

3.    Mobilmast

Hans har snakket med Jan Bendix. Muligheden for at få en mobilmast opsat på Fur er blevet forringet, da den planlagte mast opsat af Telia er afblæst. Telia og Telenor er gået i samarbejde omkring mobilmaster i Jylland, vi ligger nederst på listen. Der tages kontakt til TDC om evt. mobilmast fra dem, der kan evt. blive tale om et samarbejde med Innovation Fur. Jan Bendix vil også hjælpe fremover.

 

4.    Fur Færgeri og Havn

Stigning i færgepriser er sat i bero indtil videre. Per Arne er indkaldt til møde vedr. Fursund Færgeri i Teknisk Forvaltning/Udvalg, den 23/5-13. Per Arne tager skema med til mødet der viser at Skive Kommune ligger nederst på listen over hvilke kommuner der giver mest tilskud til deres færger. Efter mødet tager Per Arne en snak med Jan La Cour fra Skive Folkeblad.

 

5.    Skiltning ved Branden

-

 

6.    Cykelruten

Madpakkehus i Hindkjær skov er færdig og der er opsat borde/bænkesæt rundt omkring på øen.

 

7.    Uddannelseslegat

Birgit indkalder til møde vedr. evt. ændring i retningslinier og betingelser for ansøgere til legatet.

 

8.    Meddelser

FurNyt: Betina har været til Generalforsamling, der er fortsat problemer med at ligge ting ind fra de forskellige foreneninger, problemløsning er undervejs.

FFF: Bemanding til Fur Rundt

Ø-udvalget: møde udsat

Lag-Skive:-

Sammenslutningen af Danske Småøer: Besked fra Bodil fra kontoret vedr. kontinget, Skive Kommune plejer at betale vores kontingent. Pt ca 200 medlemmer af Sogneforeningen.

 

9.    Fur Ø-Arena

Evaluering er udarbejdet og afsendt. Dorte laver nye skilte, Laila laver sedler til uddeling på skolen med påmindelse om at ser skal betales for brug af Arenaen.

 

10.Innovation Fur

Bedre forankring at projektet i den forskellige instanser. Det går langsomt med hjemsøgning af midler. Vi er nu halvvejs i projektet. Kæmpesucces med PC kurser på ældrecentret. Mangler stadig tablets til skolen. Det bliver evt. fra Micro Soft. Christa Bechmann-Lykker er valgt til suppleant. Der arbejdes videre med Smart Grid.

 

11.EVT

Fællesspisning/Musikaften gav et underskud på kr. 1000,- til hver forening. Møde vedr Limfjordsbussen afholdes på Fur Bryghus tirsdag den 28/5-13 kl 17-19, Laila deltager. Højskoledag afholdes i år den 28/9-13 med temaet Tro og Tvivl, der kommer følgende 3 foredragsholdere, Præst Kaj Mogensen, Regligionssociolog Peter Lüchau og politiker Nasar Khader.

12.Punkter til næste møde

Hvad gør vi for at holde på medlemmerne/få flere.

 

13.Næste møde 21/8-2013 kl 19 hos Per Arne

 

 

 

Til toppen